28 februari 2019

Wolvegasterweg 10, Oldeberkoop

In de raad van 26 februari 2019 werd ons gevraagd het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen voor het perceel Wolvegasterweg 10 in Oldeberkoop (voormalig terrein van buurthuis De Blughut). De discussie hierover loopt al 10 jaar en in die tijd is er veel gebeurd. Bovendien heeft het een tijd stilgelegen, vanwege de economische crisis. Wij hebben ons daarom goed moeten inlezen en ons moeten laten informeren over de feiten.

Het College heeft gekozen voor een flexibel bestemmingsplan met behoud van het groene karakter. Dat past naar onze mening bij deze mooie locatie bij de ingang van Oldeberkoop. In 2014 is er een open inschrijving geweest en kon een ieder met een plan komen. Na een selectie zijn er daar twee van over gebleven: een projectontwikkelaar die er twee villa’s plus zes appartementen wil bouwen en een werkgroep die er 18 appartementen wil hebben. De raad heeft in 2016 de voorkeur uitgesproken voor de villa’s.

Als CDA vinden wij het belangrijk dat een woningbouwproject financieel haalbaar is. Dat doet het plan met de twee villa’s en zes appartementen. En wij vinden de locatie geschikt voor mooie, statige villa’s. Ook begrepen wij dat er draagvlak is vanuit de bevolking.

Het CDA is van mening dat deze ontwikkeling al te lang stil heeft gelegen en dat er daarom nu snel gebouwd moet worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.