06 mei 2020

Woonplaatsbeginsel wethouder Marcel Bos

In de (digitale) Raadsvergadering van 29 april 2020 stond het woonplaatsbeginsel van wethouder Marcel Bos op de agenda. Voorstel was om hem, op eigen verzoek, nog een jaar uitstel te verlenen voor het verhuizen naar onze gemeente. Op grond van de Gemeentewet moet een wethouder in de eigen gemeente wonen. Vorig jaar was hem ook al voor een jaar ontheffing verleend. In de vergadering ontstond  discussie over wat er in het verleden is afgesproken. Als CDA hebben we aangegeven dat de heer Bos in het 3e of 4e jaar zou moeten verhuizen, maar enkele raadsleden waren van mening dat het in het 2e jaar al had gemoeten. Zij wilden niet nu opnieuw een ontheffing verlenen. Gevolg daarvan zou zijn dat deze wethouder per eind mei moet stoppen. Een bestuurscrisis dus. Als CDA hebben wij benadrukt dat het hier gaat om een kwalitatief goede wethouder en dat kwaliteit vóór een woonplaats moet gaan. Bovendien kun je in deze tijd van Corona en andere onzekerheden voor ondernemers geen bestuurscrisis hebben. De VVD diende nog een amendement in om het een half jaar uit te stellen, maar de rest van de Raad vond dat geen oplossing; slechts uitstel van executie. Na lange discussie en enkele schorsingen is uiteindelijk een meerderheid akkoord gegaan met het voorstel. Wel is duidelijk aangegeven dat volgend jaar niet wéér een verzoek om uitstel mag komen. Er waren 12 stemmen vóór en 8 tegen. Eén raadslid was ziek. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.