28 februari 2019

Zonnepark Oosterwolde

In de raad van 26 februari is groen licht gegeven voor Zonnepark Oosterwolde. Het betreft 132.000 zonnepanelen die energie opwekken voor ruim 17.000 huishoudens. Dat is nogal wat. Maar als CDA willen we een aarde om door te geven aan onze kinderen. Duurzaamheid vinden we erg belangrijk. Daarnaast willen we ons houden aan de afspraak om als gemeente in 2030 energieneutraal te zijn. Dit park draagt bij aan deze ambitie en is ook economisch uitvoerbaar.     

Wel hebben wij geworsteld met dit plan. Dat betrof m.n. de omheining, de grootte en de communicatie met omwonenden. Wat betreft de omheining; wij willen een natuurlijke afscheiding. Dus alleen daar een hek, waar mensen direct langs het zonnepark komen. Een hek doorbreekt de functie van ecologische verbindingszone. Dat is niet acceptabel vanuit onze gemeentelijke strategische biodiversiteitsdoelstellingen. Het is een gebied waar bijzonder veel reeën leven, die nu vredig grazen onder en tussen de al geplaatste zonnepanelen. Dat moet je willen behouden. 

Ook hebben wij geworsteld met de grootte van het park: 51 ha. Het wordt het grootste zonnepark van Friesland. Willen we dat? Tegelijkertijd realiseren we ons dat hiermee in één keer 88% van het dorp Oosterwolde is voorzien van energie. En ja, het vinden van een landschappelijke inpassing die past bij de groene kwaliteit van Ooststellingwerf zal altijd een worsteling blijven. 

De communicatie met de omwonenden was eerst ook een struikelblok, maar dat hebben zowel GroenLeven als de gemeente opgepakt. Als CDA hebben we hen wel op het hart gedrukt continu aandacht te houden voor de communicatie gedurende dit traject. 

Tot slot hebben wij het College opgeroepen druk uit te oefenen op de provincie om zonnepanelenvelden op meer plekken mogelijk te maken. Bijvoorbeeld los van stedelijk gebied. Dit om enig houvast te hebben bij de beoordeling van mogelijke latere plannen.

 

Er was nog even discussie over de landschappelijke inpassing. Met een motie wilde de CU een boomwal rondom. Hierover zei de wethouder dat de provincie dat niet toestaat. Zij vinden dat het een open landschap moet blijven. De motie heeft het niet gehaald. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.