Het CDA in de gemeente Smallingerland is al jaren een van de grootste politieke partijen en zit sinds de verkiezingen van 2014 in de oppositie. In de gemeenteraad zullen wij als fractie een heldere en duidelijke mening neerleggen, uiteraard gebaseerd op de 4 kernwaarden van het CDA; publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. We benaderen zaken constructief waar dit kan, maar met een kritische blik.

Het gesloten Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe college bevat veel zaken waar de CDA fractie zich in kan vinden, waarbij wij wel hebben aangegeven dat we een aantal zaken missen en dat we een concretere uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord met een goede en sluitende financiële onderbouwing met belangstelling tegemoet zien.

Een rol als oppositie partij vraagt om een strategie, waarbij het CDA Smallingerland haar kernwaarden in debatten verwoord. Een fractie die zich kritisch en constructief opstelt en op zoek gaat naar verbeteringen van bestaande plannen of deze aanscherpt. Zelf actief komt met moties/voorstellen en amendementen. Een goede timing heeft in de debatten en nooit haar focus in speerpunten verliest. Die vasthoudt aan haar eigen CDA agenda en maximaal gebruik weet te maken van de media.

Met de huidige CDA fractie met personen die elkaar zowel in kennis, ervaring en persoonlijkheid aanvult en acteert als een hecht team, zien wij de komende jaren met vertrouwen tegemoet. Om over 4 jaar te kunnen oogsten, willen we nu alvast beginnen met zaaien. Dit zaaien begint vanaf nu in de gemeenteraad en wat ons betreft ook met een goede verbinding in dorpen en wijken in onze gemeente. CDA Smallingerland en haar fractie moet herkenbaar zijn en worden als een partij die zich lokaal inzet voor haar inwoners. Hiervoor is inzet van alle leden van CDA Smallingerland onmisbaar. We acteren in het nu met de blik naar de toekomst!

Heeft u een onderwerp dat u graag met de fractie in Smallingerland wilt bespreken? Zeer regelmatig ontvangt de fractie ondernemers, organisaties, verenigingen of individuele burgers tijdens een vergadering op dinsdagavond. Wilt u ook eens onze gast zijn? Neemt u dan contact op met onze fractiesecretaris Sjouke Rijpma via cdarijpma@hotmail.com of 06-470 56 678.

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.