Duurzaamheid

Het CDA Smallingerland vindt het draagvlak van bewoners essentieel bij alle maatregelen

De overgang van fossiele energie naar duurzame energie vergt veel van de samenleving. Het CDA Smallingerland vindt het draagvlak van bewoners essentieel bij alle maatregelen. Het CDA Smallingerland is tegen zonneparken in weilanden en natuurgebieden. Zonnepanelen op gebouwen en op parkeergarages wordt nog meer aangemoedigd. De capaciteit van het elektriciteitsnet moet groot genoeg zijn voor de overgang naar de opwekking van duurzame energie en het gebruik van de elektrische auto. Alternatieven voor aardgas worden gebruikt in nieuwe woningen.

Het CDA Smallingerland is tegen gaswinning in Smallingerland en wil dat het gemeentebestuur lobbyt in DenHaag om te stoppen met gaswinning en gasboringen.Het CDA Smallingerland is voor stimulering van kleine windmolens (Groninger molen) op boerenerven. Geothermische energie wordt gestimuleerd waar dat goed toegepast kan worden (b.v. bij het nieuwe zwembad)

Het CDA Smallingerland kiest voor een afvalbeleid, waarin hergebruik van materialen als glas, plastic, papier, elektrische apparaten en textiel voorop staat. Bij de keuze welke manier van inzamelen het meest effectief en voordelig is, willen wij bewoners, bedrijven en organisaties betrekken. Het is eenzijdig om alleen te sturen op verminderen van de hoeveelheid restafval. Immers het laten betalen voor de hoeveelheid restafval leidt tot illegaal storten. De motivatie van bewoners voor scheiding van afval wordt bevorderd door een eenvoudig scheidingssysteem en duidelijke informatie.

Waterberging door voldoende waterpartijen en drainage is belangrijk om grondwateroverlast in de wijken in Drachten tegen te gaan. Vermindering van verharde terreinen helpt daarbij en vergroening maakt de wijken ook aantrekkelijker en gezonder.

Het onderhoud van straten en het groen in stad en dorp moet geen sluitpost zijn op de begroting. Het maaibeleid houdt rekening met groei van wilde bloemen waar bijen en andere insecten van profiteren. Verwaarlozing van de openbare ruimte wordt echter tegen gegaan. Tegen zwerfvuil wordt adequaat opgetreden.

Het CDA Smallingerland omarmt leuke initiatieven zoals pluktuinen op diverse plaatsen in Smallingerland.

Gemeenschappen

Het CDA gelooft in mensen: in hun wil om het goede te doen, hun wens om hun buurt, dorp en hun stad leefbaar en prettig te houden en te maken.

Het CDA gelooft in mensen: in hun gemeenschappen, in hun pluriformiteit en eigenheid, in de verantwoordelijkheid die zij voor elkaar hebben en elke dag nemen. Dit vertrouwen in mensen wortelt in de politieke overtuiging van het CDA. Mensen maken de stad en haar dorpen; daar geloven wij in.

Ieder mens wordt sterker en vrolijker als hij/zij zich verbonden voelt met anderen, als hij gezien wordt, als hij verantwoordelijkheid kan dragen voor de ander. Ieder mens komt (meer) tot zijn recht als hij/zij ziet en gezien wordt, verbinding zoekt en voelt, zorg ervaart en zorg geeft, verantwoordelijkheid ondervindt en verantwoordelijkheid neemt. Elke dag bouwen mensen aan een mooie, groene, sterke, leefbare gemeente. Iedere inwoner van de gemeente Smallingerland kan daaraan zijn eigen, unieke en onmisbare bijdrage leveren. Deze veelkleurigheid maakt de gemeente mooier en sterker!

De overheid stelt kaders, bevordert en stimuleert, stelt grenzen en schept zo ruimte, maar ze kan dit alles alleen doen omdat er al lang mensen zijn die de stad en dorpen maken met elkaar, dichtbij en voor elkaar. Deze Bijbels geïnspireerde politieke overtuiging markeert daarom enerzijds de eigen rol van de overheid – de taak van publieke gerechtigheid – maar ze kan deze taak alleen uitoefenen door het goede dat er al is, in en tussen mensen, te zien, te erkennen, er de ruimte voor te bieden en deze zo nodig te ordenen. De overheid sluit daarom aan bij al het goede dat er al is. Op die manier brengt zij de maatschappelijke en politieke waarden van rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit in de praktijk: samen met alle mensen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.