28 februari 2024

Bericht over bestuursvergadering 4 maart a.s.

Het bestuur van CDA-Smallingerland komt op 4 maart as weer bij elkaar waarbij de volgende onderwerpen worden besproken:

• Uitnodiging voor het partijcongres op za 23 maart 2024. Aanmelden voor dinsdag 19 maart 12:00 u.

• ALV verplaatst naar donderdag 25 april 2024, locatie: Brede School De Drait, tijd: 19:30 -22:15.

• Agenda voor de ALV omvat onder andere: verslag vorige ALV, jaarverslagen, beleidsplan, en fractiezaken.

• Nieuws vanuit de fractie en afdeling, inclusief ledenupdates en evaluaties.

• Bespreking van het beleidsplan en mogelijke uitbreiding met communicatieaspecten.

• Overleg over de geplande activiteiten zoals bezoeken aan ondernemers, manifesten, en informatiesessies.

• Kort overzicht van financiële zaken.

Hebt u vragen of wilt u dat er een specifiek onderwerp besproken wordt neem dan gerust contact op met onze afdelingssecretaris ([email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.