CDA Smallingerland

Het CDA gelooft in mensen: in hun wil om het goede te doen, hun wens om hun buurt, dorp en hun stad leefbaar en prettig te houden en te maken.

Het CDA gelooft in mensen: in hun gemeenschappen, in hun pluriformiteit en eigenheid, in de verantwoordelijkheid die zij voor elkaar hebben en elke dag nemen. Dit vertrouwen in mensen wortelt in de politieke overtuiging van het CDA. Mensen maken de stad en haar dorpen; daar geloven wij in.

Ieder mens wordt sterker en vrolijker als hij/zij zich verbonden voelt met anderen, als hij gezien wordt, als hij verantwoordelijkheid kan dragen voor de ander. Ieder mens komt (meer) tot zijn recht als hij/zij ziet en gezien wordt, verbinding zoekt en voelt, zorg ervaart en zorg geeft, verantwoordelijkheid ondervindt en verantwoordelijkheid neemt. Elke dag bouwen mensen aan een mooie, groene, sterke, leefbare gemeente. Iedere inwoner van de gemeente Smallingerland kan daaraan zijn eigen, unieke en onmisbare bijdrage leveren. Deze veelkleurigheid maakt de gemeente mooier en sterker!

De overheid stelt kaders, bevordert en stimuleert, stelt grenzen en schept zo ruimte, maar ze kan dit alles alleen doen omdat er al lang mensen zijn die de stad en dorpen maken met elkaar, dichtbij en voor elkaar. Deze Bijbels geïnspireerde politieke overtuiging markeert daarom enerzijds de eigen rol van de overheid – de taak van publieke gerechtigheid – maar ze kan deze taak alleen uitoefenen door het goede dat er al is, in en tussen mensen, te zien, te erkennen, er de ruimte voor te bieden en deze zo nodig te ordenen. De overheid sluit daarom aan bij al het goede dat er al is. Op die manier brengt zij de maatschappelijke en politieke waarden van rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit in de praktijk: samen met alle mensen.

U kunt hier ons gehele verkiezingsprogramma lezen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.