21 februari 2022

Lokaal Neergezet: Bauke Dam over projecten in Bolsward

In onze rubriek 'Lokaal Neergezet' gaan we in op projecten, trajecten en andere initiatieven die het CDA Súdwest-Fryslân steunt binnen de Gemeente Súdwest-Fryslân. Veel van deze projecten zijn reeds gerealiseerd of staan op het punt te beginnen, en daar zijn we trots op!

In deze editie stelden we enkele vragen aan onze nummer #1 Bauke Dam. Bolsward stond tijdens dit interview centraal, want er is in de afgelopen tijd veel gerealiseerd in deze prachtige stad!

Kun je ons iets over jezelf vertellen?

"Ik ben Bauke Dam, 37 jaar, opgegroeid in Witmarsum en Bolsward. Ik ben nu 1,5 jaar actief als wethouder voor het CDA, daarvoor sinds 2018 raadslid. Om dat te mogen zijn in de gemeente waar ik ben geboren en getogen voelt als een eer maar ook als een grote verantwoordelijkheid. Als inwoner zelf vind ik een veilige en groene buurt belangrijk in Bolsward. Waar je elkaar nog groet op straat. Bolsward staat voor mij voor een actieve gemeenschap met sterk lokaal ondernemerschap en prettig wonen met voorzieningen dichtbij en een prachtige stad met historie en mooie evenementen. En dat is niet een vanzelfsprekendheid."

"Via mijn rol als voorzitter van de Heamiel Dagen maakte ik kennis met de gemeentepolitiek. Ik had er wel interesse voor en ik vond het goed dat meer mensen van mijn generatie erbij betrokken zouden worden. En daarom heb ik in 2018 de stap gemaakt. In de gemeentepolitiek worden belangrijke zaken besproken die iedereen in zijn eigen woonomgeving aangaat. Van milieustraat tot fietspad. Dat hierin de juiste keuzes worden gemaakt triggerde mij om me beschikbaar te stellen.

"Het CDA past bij mij, gezien de waarden solidariteit en het feit dat we het samen moeten doen: met de gemeente, de inwoners, stichtingen, verenigingen en onze ondernemers. Ik wil mij inspannen voor de gemeente waar ik ben geboren en opgegroeid, om die mooi te houden voor de volgende generatie. En graag zelfs ook een stukje beter maken. Dit zit voor mij in de genen van het CDA, en wordt ook wel met een duur woord ‘rentmeesterschap’ genoemd.

Je woont in Bolsward. Het lijkt ons leuk om eens samen met je dicht bij huis te kijken. Hoe staat het in Bolsward?

"Ook hier heeft Corona de nodige impact gehad. Elkaar bezoeken was moeilijk, de verschillende lockdowns hebben zijn effect gehad bij lokale ondernemers en verenigingen. En nu nog steeds. Dit vraagt meer dan ooit voor een impuls van de overheid om zaken weer aan te jagen.

We hebben de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in Bolsward. Juist nu is dat noodzakelijk. Een aantal van deze projecten zijn de volgende:

  • Het opknappen van de binnenstad. Als je kijkt naar het oude stadhuis in Bolsward, dat is het cultuurhistorisch centurm de Tiid geworden. Het pand is volledig opgeknapt. Het paradepaard van Bolsward waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Het was zo’n verademing dat de toren weer terug werd geplaatst! Het is goed dat we ons als CDA hier altijd voor hebben ingezet om dit mogelijk te maken. Met daarbij de upgrade van de binnenstad zetten we ons in voor een vitale binnenstad. Wat nu meer dan ooit nodig is om Bolsward voor de inwoners en de toeristen aantrekkelijk te houden. We zijn nog niet klaar maar wat er nu is gebeurd, dat is goed.
  • Onze sport- en cultuurvoorzieningen, waaronder de Broerekerk of een fontein. Op het gebied van sport hebben we geïnvesteerd in een kunstgrasveld. Sporten is zowel voor de fysieke als mentale gezondheid belangrijk, maar ook het sociale aspect speelt mee. Elkaar in teamverband ontmoeten. Het zwembad in Bolsward is ook zo’n voorbeeld. Het zwemmen en nadien een bakje koffie drinken, dat vinden we zo belangrijk. Mogelijkheden voor bewegen dichtbij huis. Ook in een waterrijke gemeente als de onze is het belangrijk voor gezinnen dat zwemles makkelijk toegankelijk is. Daar heb ik mij als wethouder voor ingespannen om het zwembad te behouden en te werken aan de toekomst van Vitaloo.
  • Wat we ook in werking hebben gezet: De komende tijd gaan we verder met het werken en wonen in Bolsward. We zien natuurlijk in elke plaats in de gemeente de behoefte naar meer woningen. Ook zeker in Bolsward. De boel zit op slot. Er is lange tijd weinig tot niets bij gebouwd, maar Bolsward heeft nu éénmaal zoveel voorzieningen dat mensen er graag willen wonen. We hebben grond aangekocht waar ruimte is voor ongeveer 200 woningen. Dus er wordt weer ruimte gemaakt. Als CDA staan we ook voor zuinig omgaan met de ruimte. Ons landschap is ons veel waard, maar de druk op de woningmarkt is groot. Dit vraagt continue om de juiste belangen te wegen, maar ik ben ontzettend blij dat de ruimte voor woningen in Bolsward er nu bij komt. Ik ben een beetje ongeduldig omdat ik om me heen bij starters, ouderen en ook mensen van mijn generatie met een gezin de signalen krijg dat er geen kansen zijn op de woningmarkt. Dus ik zou ook graag zien dat dit zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.
    Op bedrijvenpark De Marne hebben we weinig last van de coronacrisis, maar wel een gebrek aan ruimte en aan personeel. Daar spannen we ons als CDA voor in.

We pakken dit graag op met het onderwijs en ondernemers om passende scholing aan te bieden voor waar de vraag ligt naar personeel. Daarnaast moet meer ruimte komen voor ondernemers om te ondernemen. De behoefte is er en we zijn nu met de provincie in overleg over het hoe en waar. Bolsward is altijd een hele sterke banenmotor geweest, en heeft van oudsher altijd al vele solide bedrijven. En aan ons de taak als politiek en gemeente dit zo goed mogelijk te faciliteren en met elkaar te verbinden."

Verbinden?

"Verbinding met elkaar is belangrijk, zeker in deze tijd waarbij ik hoop dat de crisis achter ons ligt. We hebben lang thuis gezeten en elkaar in die tijd bijna niet gezien. Dat is niet goed. Het is tijd om zaken in beweging te krijgen en te faciliteren, zodat verenigingen kunnen blijven bestaan en zodat Bolsward een vitale binnenstad en goede voorzieningen behoudt. Niet alleen voor inwoners voor Bolsward maar ook voor die van de regio er om heen.  Dat het uitnodigend wordt om de straat op te gaan, elkaar te ontmoeten en te bewegen. We moeten zien hoe we ondernemers weer kunnen laten ondernemen, daar maak ik me hard voor.  Kijken hoe we de evenementen weer zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Bolsward was en is daar altijd goed in geweest. Ik noem maar een fietselfstedentocht of de Heamiel Dagen. Dat is voor mij ook altijd een fantastisch voorbeeld waar de gemeenschap van Bolsward ontzettend veel werk kan verstouwen met elkaar Jong en oud, inwoner en ondernemer, iedereen draagt zijn steentje bij!"

Op welke manier heeft het CDA Súdwest-Fryslân bijgedragen om dit in Bolsward te realiseren?

"We staan nu tien jaar met CDA aan het roer in Súdwest-Fryslân. De zaken die we eerder benoemd hebben zijn dan ook met het CDA SWF gefaciliteerd.

Het was best een hele opgave om van al die 89 plaatsen een grote gemeente te maken. Ik begrijp ook dat dat niet altijd gaat zoals iedereen had gewenst en dat er nog genoeg valt te verbeteren. We hebben ook altijd als standpunt gehad dat we de woonlasten niet willen verhogen bij de inwoner, een grotere gemeente moet het namelijk vooral ook efficienter kunnen.

Maar wat ook belangrijk is, is dat we van elkaar weten wat we kunnen verwachten, wat de verschillende belangen zijn en dat we respect hebben voor elkaars standpunten. Daarin is het van groot belang dat we als politiek ook benaderbaar zijn en veel in gesprek gaan met de inwoners. Dat is iets wat ik persoonlijk heel belangrijk vind en ook in praktijk breng door zo veel mogelijk ook buiten het gemeentehuis te zijn. Noem het een nieuwe bestuurscultuur, of geef het een bepaalde naam. Maar het is voor mij voornamelijk ook gewoon menselijkheid.

Het CDA heeft bijvoorbeeld volop aandacht gevraagd voor een aquaduct in de A7. Bolsward heeft veel geluidsoverlast van het verkeer op de snelweg, vooral van de brug over de A7. Samen met de provincie hebben we een onderzoek gedaan en we willen ervoor pleiten om dit op de agenda in Den Haag te krijgen. Dat biedt kansen en andere mogelijkheden voor Bolsward, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie.

Het eerlijke verhaal is dat dit een traject is van de lange adem. Maar we blijven hier op inzetten. Want na ons, komt er weer een nieuwe generatie. En voor die generatie daar hebben wij de plicht om ook de juiste zaken voor in beweging te brengen. Ditzelfde geldt ook voor duurzaamheid. In de afgelopen periode zijn er lokale initiatieven ontstaan zoals het gebruik van de restwarmte van een paar grote bedrijven in Bolsward. En ook een initiatief van onderen op voor wat betreft aardwarmte. Dit zijn zaken die we graag willen ondersteunen als CDA SWF. Voor de volgende generatie, die ook bij mij aan de keukentafel zit."

Waren er ook wel eens obstakels die overwonnen moesten worden?

"Natuurlijk zijn er obstakels geweest. Dat is continue aan de orde. Bijvoorbeeld bij De Tiid. Dat was een megaproject op het gebied van financiën. Het gaat om miljoenen en dan krab je jezelf wel eerst even achter de oren. Want uiteindelijk is de gemeentelijke huishoudboekje niet onuitputtelijk. Dat is wel spannend qua politiek. Als je weet dat meer dan de helft van onze jaarlijkse begroting aan de (jeugd)zorg wordt besteedt, dan moet je continue de juiste afwegingen blijven maken. Want hoe je het went of keert: iedereen moet de goede en juiste zorg kunnen blijven krijgen. Dat is voor ons als CDA een belangrijk speerpunt.

Wat dan een preventieve kant van zorg is: is dan het feit dat we met elkaar bewegen. Zoals in het groene hart van Bolsward. Sportpark het Bolwerk. Dit is een unieke situatie.Sport is hier ontzettend dichtbij bij de mensen. Op de fiets naar het voetbal of welke andere sport dan ook. Dit is steeds vaker uniek, want vaak gaan dit soort sportparken naar een groen stuk weide buiten de kern.  Uiteraard mag er wel wat gebeuren met oog op verbeteringen en er zijn ook de nodige wensen. Dat zie en dat hoor ik zelf in het weekend aan de zijlijn. Je moet met elkaar goed kijken hoe je al die wensen bij elkaar krijgt en dat iedereen samenwerkt om er ook samen iets moois van te maken. Met bijvoorbeeld multifunctioneel gebruik. De potentie is er, maar gezamenlijkheid is en blijft belangrijk."

Hoe zie jij namens het CDA Súdwest-Fryslân de toekomst voor dit project?

"Ik verwacht en hoop dat we een mooie zomer tegemoet gaan. Waar we weer kunnen genieten en elkaar weer volop kunnen ontmoeten. We moeten blijven investeren zodat het een leefbare stad blijft met voorzieningen op niveau. Een stad om met elkaar fijn te wonen en op te groeien, te werken en te genieten. Wonen blijft in de komende jaren een belangrijk punt, voor jong en oud. Verder is ontmoeten belangrijk in bijvoorbeeld de plaatselijke muziekvereniging of tijdens de mooie evenementen.

De zorg is en blijft ontzettend belangrijk. We moeten niet vergeten dat van de jaarlijkse begroting bijna 300 miljoen meer dan de helft naar de zorg gaat. Een groot deel van de bevolking ziet dat niet, maar het is ontzettend essentieel dat het geborgd is dat iedereen zorg kan krijgen die het nodig heeft. De komende jaren zal dat nog meer van ons vragen. We hebben de nodige ambities, maar gezondheid en zorg heeft altijd prioriteit. Daar kan sport en cultuur bij helpen, en het ontmoeten van mensen als je eenzaam bent is ook van groot belang. Ik wil als inwoner van gemeente Súdwest-Fryslân en van de stad Bolsward zichtbaar en aanwezig zijn, om signalen op te pikken en vooral ook de verantwoordelijkheid nemen om de juiste keuzes te maken. Ik hoop dat ik dat vertrouwen krijg van de inwoner."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.