21 februari 2022

Lokaal Neergezet: Arjen Doedel over de Toekomst van Makkum

In onze rubriek 'Lokaal Neergezet' gaan we in op projecten, trajecten en andere initiatieven die het CDA Súdwest-Fryslân steunt binnen de Gemeente Súdwest-Fryslân. Veel van deze projecten zijn reeds gerealiseerd of staan op het punt te beginnen, en daar zijn we trots op!

Onze nummer #7 Arjen Doedel is dit keer aan het woord. Hij gaat onder andere in op de diverse langdurige trajecten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Makkum in de toekomst.

Kun je mij iets over jezelf vertellen?

"Ik ben Arjen Doedel, in het dagelijks leven docent Aardrijkskunde aan het voortgezet onderwijs in Medemblik. Ik ben raadslid bij het CDA Súdwest-Fryslân. Ik woon in Makkum en heb samen met mijn ouders, broer en zus een bedrijvenverzamelgebouw gebouwd waarin verschillende lokale bedrijven onderdak hebben. Maatschappelijk ben ik actief. Dat vind ik erg leuk om te doen, want dan spreek je mensen uit allerlei verschillende werkverbanden."

Waar gaan we het vandaag over hebben?

"Over diverse langdurige trajecten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Makkum in de toekomst."

Vertel eens iets over die projecten?

"Makkum is de vierde kern van Súdwest-Fryslân waar een hele hoop langdurige trajecten spelen die niet met een dag klaar zijn. Dat gaat over demografische ontwikkelingen, over hoe we ons daar als dorp op voorbereiden en waar we naartoe willen. Een aantal van die projecten zijn de volgende:

  • Nederlands grootste familiebedrijf Tichelaar. Midden in het centrum staat de fabriek die leegstaat. Hoewel er veel plannenmakers interesse hebben in zo’n locatie, houd ik mij bezig met wat het beste is voor Makkum. Hoe kunnen wij daar iets mee doen wat goed is voor het dorp en haar inwoners? Ouderenzorg, zorg op maat en een super goede toeristische trekker zouden heel goed voor Makkum kunnen zijn. Dit laatste ontbreekt sinds Tichelaar de deuren heeft dichtgedaan aan de Turfmarkt. Tichelaar is voor Makkum de Jopie Huisman van Workum en De Tiid voor Bolsward.
  • Avondrust, het verzorgingstehuis dat wellicht leeg komt te staan in de toekomst. We denken dat er een invulling moet komen die vooral goed is voor Makkum! We hebben zulke woningtekorten voor onze eigen inwoners. Ik vind dat het echt tijd wordt dat we lokaal gaan kijken wat hier belangrijk is. Anders ben je de mensen en vooral de jongeren gewoon kwijt. Als mensen verdrongen worden of geen kans krijgen, gaan ze verder kijken.
  • Woningbouw. Aansluitend op de invulling van Avondrust is woningbouw een belangrijk agendapunt, waar ik onlangs aandacht voor heb gevraagd. Er moet in bredere zin gekeken worden naar de bouw van nieuwe huizen in Makkum. Woningen voor jonge mensen, maar ook doorstroming voor ouder wordende Makkumers. Zodat zij oud kunnen worden in hun eigen woonplaats, maar ook om dynamiek te creëren op de woningmarkt in Makkum.
  • Een sterk verenigingsleven kenmerkt ons dorp. We hebben veel verenigingen maar ze hebben allemaal wel hun ‘dingetjes’. Door corona hebben ze bijvoorbeeld niet allemaal hun ledenaantallen kunnen behouden. We moeten zorgen dat het verenigingsleven ons niet door de vingers glipt. Kwesties zijn bijvoorbeeld de privatisering van de tennisbanen, hoe gaat dat in zijn werk? Ik kon ze tips geven door ze bijvoorbeeld te verwijzen naar de nationale tennisbond voor meer informatie. Of de autocross die in 2019 georganiseerd werd. De autocrossvereniging was behoorlijk wat financiële verplichtingen aangegaan maar door een verschil van inzicht met de gemeente en enkele direct omwonenden dreigde het evenement niet door te gaan. Iets wat onzekere gevolgen had voor het bestaan van de vereniging. Gelukkig zijn de partijen er alsnog uitgekomen."

Waarom zijn deze projecten zo belangrijk voor de regio?

"De verenigingen, sport en cultuur. Dat samen is een bindmiddel van de samenleving. Het verbindt de inwoners en dat vind ik heel belangrijk. Als dat langzamerhand ontmanteld wordt omdat dingen niet meer mogelijk zijn of omdat verenigingen hun bestuur niet overeind kunnen houden, dan moet je daar plannen voor maken. Zoals we dat doen met stichting Ald Makkum. Het bestuur lag op zijn gat en we hebben om de tafel gezeten. Hierin bood ik een luisterend oor en dacht ik mee met oplossingen. De stichting was er bijna niet meer en dat is zonde. Ald Makkum is wel het historisch besef van het dorp. Iedereen die iets organiseert met betrekking tot cultuur en geschiedenis, klopt aan bij Ald Makkum.

En de autocrossvereniging die ik al even aanhaalde. Met voldoende aandacht voor de omwonenden van het parcours en tegelijk de belangen van de vereniging, vond ik het belangrijk dat het evenement doorging. Gelukkig heb ik de gemeente kunnen overtuigen om het nog één keer toe te staan. Daarna was het aan de vereniging te zorgen voor een structurele oplossing. Het ging om serieus geld en de organisatie was al heel ver, dus het kon het einde van de vereniging betekenen. Maar, ze bestaan nog steeds.

Essentieel is dat Makkum niet op slot mag, zeker niet als je de vierde kern van de gemeente bent. We liggen aan de rand van  gemeente Súdwest-Fryslân, waar weinig aandacht voor is in de gemeenteraad. Het dorp lijkt te worden onderschat in zijn potentie en omvang. Daarom vraag ik actief aandacht voor de dingen die lokaal spelen. Wanneer me iets ter ore komt, neem ik contact op met de wethouders en met de fractie."

Op welke manier heeft het CDA Súdwest-Fryslân bijgedragen om dit te realiseren?

"Als CDA’er vind ik het heel belangrijk dat er voor de ontwikkelingen in Makkum een erkende plek gaat komen op de agenda van de gemeente. Dat de gemeente er wel van doordrongen is dat er een vierde kern is van de gemeente die het niet makkelijk heeft. Makkum levert veel geld op met onder andere de toerismebelasting, maar er mag ook wel weer eens wat meer in geïnvesteerd worden.

Daar maak ik mij hard voor. En dat doe ik door mensen met elkaar in contact te brengen en te zorgen dat het gesprek op gang komt. Kijk bijvoorbeeld naar de invulling van Tichelaar. Ik heb de eigenaar Oranjewoud, de gemeente en wethouders en Plaatselijk Belang om tafel gebracht, zodat ze in gesprek konden gaan. Mijn rol als raadslid was de partijen bij elkaar te brengen. Dan is het aan hun om actie te ondernemen.

Ik ben goed in het bieden van een luisterend oor en ik denk mee met de inwoners van Makkum. Ik heb mijn oren en ogen goed open, maar ze komen ook echt bij me aan de deur met vraagstukken waar ze tegenaan lopen. Ik geef mensen een richting mee: steek je licht hier eens op of vraag het even aan die en die. Hier en daar verloopt het wel eens stroef en dat is jammer, want de jaren waarin we nu zitten zijn bepalend voor de toekomst van de gemeenschap."

Waarom is het volgens jou van belang dat dit alles gerealiseerd gaat worden?

"Het is goed wonen in Makkum, het is een fijn dorp. Dat willen we in de toekomst graag zo houden. Om dat te realiseren worden de volgende vijf jaar heel belangrijk op tal van terreinen. Denk aan de basisscholen, de bibliotheek en het toerisme. Het wordt tijd dat Makkum weer nieuwe impulsen krijgt. Daarom is de Tichelaarlocatie zo belangrijk. Het dorp had vroeger een Tichelaarmuseum waar mensen aardewerk konden zien en kopen. Nu is Tichelaar verhuisd, staat de fabriek stil en heeft Makkum geen trekker meer. De emotie en sfeer die er toen was die is er nu niet meer. Je merkt dat het dorp langzaam achteruit kachelt. De toeristen die komen, blijven vooral op het strand en op de camping. Ze laten zich niet meer zien in het dorp. Ondernemers krijgen daar steeds meer last van en komen het jaar moeilijk rond.

Ik heb mijn zorgen over de toeristische kracht van het dorp Makkum. Daar zijn nieuwe impulsen keihard nodig. Het is net als de wet van de remmende voorsprong; was Makkum in de jaren 90 de toonaangevende toeristische kern aan het IJsselmeer, nu zijn nieuwe impulsen meer dan nodig. De gemeente en provincie mag de knip wel eens gaan trekken om Makkum op een hoger niveau neer te zetten. De kip ‘van de gouden eieren’ mag wel eens beter verzorgd worden."

Zijn er ook obstakels die eerst overwonnen moeten worden?

"Makkum is niet makkelijk qua verenigingsleven om bij elkaar te komen. Er zijn veel clubs en de samenwerking is niet altijd even goed. Er zijn altijd weer verschillende stromingen en ze worden het moeilijk eens met elkaar. Dat is naar de gemeente toe wel eens lastig.

We komen op een moment dat het belangrijk is dat je dezelfde idealen voor het dorp voor ogen hebt. Dat je elkaar versterkt en helpt. Ik ben praktisch ingesteld, dus als ik iets zie dan bel ik ook de gemeente op. Kleine dingen als een goed begaanbare trottoir bij de haven zorgen er bij elkaar voor dat een dorp aantrekkelijk is om als toerist een aantal uren in door te brengen. Onze concurrentiekracht moet verbeterd worden, sfeer en onderhoud moeten op een hoger niveau komen. Het is een heel gezellig centrum en een puur dorp met veel water in het centrum en met oude grachtenpanden. Het potentieel wordt niet goed benut en dat hebben we echt nodig. We moeten de mensen uitdagen om een keer een middag in het centrum door te brengen, een wandeling te maken of een terras te pakken."

Hoe reageren de inwoners van de gemeente op deze initiatieven?

"We leven in een vreemde tijd waarin mensen noodgedwongen meer op zichzelf zijn. Het is niet populair voor verenigingen om te zeggen dat ze het moeilijk hebben en ik weet niet of mensen doorhebben hoe het met hun vereniging is gesteld.

Het besef over de noodzaak van positieve verandering is denk ik wel groeiende in het dorp. Tichelaar trok bijvoorbeeld tienduizenden bezoekers per jaar wat voor Makkum ontzettend belangrijk was. Een monumentaal en gigantisch complex als dat van Tichelaar zou denk ik de oplossing voor Makkum kunnen worden als dat echt iets goeds wordt, grensoverschrijdend."

Wat is volgens jou het allerbelangrijkste voor Makkum en de Gemeente?

"De belangrijkste pijlers zijn voor mij het wonen en werken in Makkum en het versterken van de historische cultuur van ons dorp. Kijken we naar de invulling van Avondrust en Tichelaar, dan vind ik het belangrijk dat er een stukje cultuur komt dat iets met het dorp Makkum te maken heeft. Die zorg voor onze inwoners deel ik met Plaatselijk Belang Makkum. We willen dat Tichelaar herontwikkeld wordt, dat ouderenzorg en huisvesting gecombineerd wordt met cultuur. Het is een uniek pand met een unieke geschiedenis. En voor het dorp is het belangrijk dat er iets voor elke doelgroep terugkomt. Als er geen goed plan komt zonder ruimte om te ontwikkelen, dan zie je niks meer terug van die geschiedenis, terwijl Tichelaar zo sterk en mondiaal werk heeft geleverd. Plaatselijk Belang heeft mij gevraagd of ik er iets in kon betekenen en nu filosoferen we over wat er belangrijk is voor het project en hoe we met de eigenaar Oranjewoud om tafel komen. Het moet weer iets unieks zijn, iets wat Europees aanzien heeft, het liefst iets dat met de lange geschiedenis en moderne architectuur van Tichelaar te maken heeft. Dat je die doorlopende lijn van het verleden naar het heden weer terugziet. Dat is voor mij heel belangrijk."

Hoe zie jij namens het CDA Súdwest-Fryslân de toekomst voor alle projecten?

"Ik zie de toekomst zonnig in. De komende vijf jaar worden ontzettend belangrijk: welke kant gaan we op met het dorp? We gaan nu de koers bepalen voor het verdere verloop. Inzetten op woningbouw, een goede invulling van Avondrust en Tichelaar, inzetten op het versterken van het dorp en de samenleving. Verenigingen en sociale samenhang worden steeds belangrijker. Daarin ben ik vooral een luisterend oor, ik ben naar horen zeggen benaderbaar. Dus ook met betrekking tot de toekomst van de projecten in Makkum wil ik zeggen, blijf vooral bij me langskomen. Ik luister naar je verhaal en denk graag met je mee."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.