06 mei 2017

ALV met luitenant-kolonel b.d. W.F. Engelmann

ALV woensdag 31 mei
De ALV van 31 mei kent een vol programma en staat voor een groot deel in het teken van onze aanloop naar de volgende verkiezingen. Uiteraard zullen ook bestuursaangelegenheden de revue passeren en zullen de financiën met u worden besproken.
 
Bestuurslid Alinda Fredriks
Tijdens de ALV van 8 november jl. is Alinda Fredriks door u benoemd tot bestuurslid, nadat zij reeds meerdere maanden met het bestuur had meegedraaid als kandidaat-bestuurslid. Wegens ziekte was zij echter helaas afwezig tijdens haar benoeming. Daarom zal zij tijdens de komende ALV alsnog het woord tot u richten.
 
- Verkiezing lijsttrekker
We willen onze beoogd lijsttrekker voor de GR 2018 aan u voordragen. Zoals gebruikelijk stemt u over de volledige kandidatenlijst tijdens de ALV in het najaar, maar de lijsttrekker wordt al voor de zomer verkozen, zodat hij in een vroeg stadium bij de campagne betrokken kan worden. Met trots draagt het bestuur onze wethouder Nathan Stukker voor als lijsttrekker voor het CDA Apeldoorn.
U hebt de mogelijkheid een tegenkandidaat aan te dragen voor het lijsttrekkerschap. U dient hiertoe 72 uur vóór aanvang van de ALV een schriftelijke voordracht, die ondertekend is door ten minste 5 leden, bij het bestuur in te dienen.
 
- Kandidatencommissie: de heren Bruins Slot en De Bont, en mevrouw Van Leeuwen
Voor de selectie van de kandidaten voor het Raadslidmaatschap moet door de leden een commissie worden benoemd. Wij hopen uw instemming te krijgen voor de benoeming van de heer Harm Bruins Slot als voorzitter, en de heer Piet de Bont en mevrouw Jacqueline van Leeuwen als leden van de commissie. De fractievoorzitter (Jan Dirk van der Borg) en de lijsttrekker vervullen een adviserende rol.
 
Programmacommissie
Het bestuur heeft een programmacommissie ingesteld, met Alinda Fredriks als voorzitter. De volledige commissie zal aan u worden voorgesteld tijdens de ALV. De komende maanden buigt de commissie zich over de inhoud van ons verkiezingsprogramma. Medio augustus zal de concepttekst onder de leden worden verspreid. U heeft vervolgens gelegenheid om amendementen in te dienen, waar de programmacommissie mee aan de slag zal gaan. De definitieve tekst van het verkiezingsprogramma zal tijdens de najaars-ALV worden vastgesteld.

- Financiën
Onze penningmeester zal de jaarrekening met u doornemen, waarna de kascommissie het bestuur decharge zal verlenen. Tevens blikken we terug en vooruit op de bestuurlijke en campagne-gerelateerde activiteiten.
 
- Politieke actualiteiten
Wethouder Nathan Stukker en fractievoorzitter Jan Dirk van der Borg zullen u kort bijpraten over de actualiteiten in de lokale politiek.
 
 
-Gastspreker luitenant-kolonel b.d. Engelmann 
Na het formele gedeelte van de avond, zal luitenant-kolonel buiten dienst Willy Engelmann tot ons spreken. Luitenant-kolonel b.d. Engelmann heeft 37 jaar gediend bij de Koninklijke Landmacht als logistiek officier. Hij heeft ruime ervaring in leidinggevende en staffuncties, opleidingen, trainingen en operationele logistiek.
 
Hij heeft gediend in voormalig Joegoslavië en in Afghanistan. Zijn laatste functies waren bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) en bij het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek (OTCLog) als Commandant van de School Initiële en Verdere Opleidingen (SIVO), tevens Commandant van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (Reg B&T).
Willy Engelmann is getrouwd met Lyke en heeft een zoon en een dochter.
 
Momenteel is hij actief in het bestuur van een stichting en is hij hoofd van het bij het Regiment B&T behorende Bureau Geschiedschrijving.
 
Naast een algemene introductie over zijn werkzaamheden en uitzendingen, geeft overste Engelmann ons zijn visie op dienend en moreel leiderschap binnen defensie en met name binnen de Koninklijke Landmacht. Tevens geeft hij ons zijn visie op wat de huidige generatie politici kan leren van militair leiderschap. Na afloop wordt u van harte uitgenodigd tot het stellen van vragen. 
 

De ALV vindt plaats bij de Sociëteit, Kerklaan 17, 7311 AA Apeldoorn, ontvangst 19.15 uur.
 
Het volledig programma van de ALV ziet er als volgt uit:
 
Formele gedeelte (alleen voor leden)
19.15 uur         Ontvangst
19.30 uur         Opening door de voorzitter
19.40 uur         Bestuurslid Alinda Fredriks
19.45 uur         Verkiezing lijsttrekker
20.05 uur         Benoeming kandidatencommissie
20.15 uur         Voorstellen programmacommissie
20.25 uur         Financiën
20.40 uur         Politieke actualiteiten
20.55 uur         Pauze
 
Gastspreker luitenant-kolonel b.d. Engelmann en debat (openbaar)
21.10 uur         Inleiding en debat
22.10 uur         Afronding
22.15 uur         Einde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.