Om helder te hebben waar het CDA in Apeldoorn voor staat, is een verkiezingsprogramma opgesteld. Apeldoorn doet het als gemeente op veel beleidsterreinen goed en we hebben een cultuur waarin we naar elkaar omzien. Dat willen we graag zo houden en waar nodig verbeteren. Dit zijn onze kernpunten:

  • Samen bouwen we verder. Het gaat goed met Apeldoorn. We investeren in stad en dorpen en zijn klaar voor de volgende stap. Maar bouwen kan alleen, als we dat samen doen; met onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Aan een veilig Apeldoorn, een Apeldoorn waar iedereen telt en waar we bouwen aan de ruimtelijke en groene kwaliteit van Apeldoorn.

Wat willen we bereiken?

  • Goed voor elkaar. Het aanpakken van asociaal gedrag en het gebrek aan respect begint daar waar het opvoeden, opgroeien en samenleven plaatsvindt. Het begint bij ontmoeting van elkaar. Op school, op de (sport en muziek)vereniging, in de buurt. Daar leren we hoe we met elkaar moeten samenleven. Het CDA Apeldoorn wil investeren in verenigingen, vrijwilligers en scholen.
  • In Apeldoorn telt ieder mens. Geen kind mag in armoede opgroeien en schulden mogen geen beperking zijn voor het hebben van kansen in de samenleving. We zijn goed voor elkaar.
  • Vooruit met Apeldoorn. We bouwen met elkaar aan de groene en ruimtelijke kwaliteit van Apeldoorn. Er komen woningen bij om aan de behoefte van jongeren en gezinnen te voldoen. Lege en rotte plekken in de stad pakken we aan en ontwikkelen we.

Hoe doen we dat?

  • Door een lokale partij te zijn met herkenbare mensen, die midden in de samenleving staan.

  • Met een bereikbare, behulpzame en betrouwbare overheid. In Apeldoorn staat de samenleving centraal en is de gemeente dienstbaar aan haar inwoners. De gemeente is voor inwoners bereikbaar, behulpzaam en betrouwbaar. De gemeenteraad en het gemeentebestuur is zorgvuldig in haar taakopvatting: het maken van een belangenafweging ten dienste van de hele samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.