Verkiezingsprogramma CDA Apeldoorn 2018-2022: Dichtbij

Het CDA Apeldoorn wil bouwen aan het Apeldoorn van de toekomst. Onze plannen en ambities hebben we verwoord in een drietal thema’s:

1. We willen ons nog beter inzetten voor de woonomgeving, buitenruimte en lokale economie, oftewel het wonen en werken in Apeldoorn. Onze leefomgeving en infrastructuur moeten schoon, heel en veilig zijn en uitdagen om in beweging te komen.

2. We willen er zijn voor onze kinderen en ouderen. Zij moeten veilig en gezond kunnen opgroeien en ouder worden in Apeldoorn.

3. Wij willen generaties verbinden en zorgen dat iedereen kan meedoen. Vrijwilligers en verenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Onze gemeente kent veel ouderen en groeit tegelijkertijd door jonge gezinnen die zich hier vestigen. Dat is ons onderscheidende kenmerk. Daar zijn we trots op! En dat willen we koesteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.