24 juli 2022

CDA Apeldoorn bestuur stuurt brief op 'landelijk niveau'

Het bestuur van het CDA Apeldoorn heeft zich samen met de fractie al eerder uitgesproken over de stikstofkwestie die zowel landelijk als lokaal voor veel commotie heeft gezorgd en nog steeds actueel is. In de ALV van het CDA Apeldoorn is aangegeven hoe we hier als CDA Apeldoorn naar kijken. Een en ander is ook verwoord in een brief aan het landelijk bestuur. Daarin is onder andere de volgende passage opgenomen:

"Graag willen we een lans breken voor het stikstofbeleid dat in Gelderland, met een grote bijdrage van onze eigen gedeputeerde en de Gelderse CDA fractie tot stand is gekomen. We merken dat er brede steun is voor dit uitgebalanceerde beleid! Het is wel  noodzakelijk dat de Provincie Gelderland direct voldoende middelen krijgt om te laten zien hoe het kan. Dat is ook voor het CDA in de komende verkiezingen voor provinciale staten cruciaal. De lokale betrokkenheid moet hierin voldoende naar voren komen. Zo kunnen we als afdeling juist van onder op helpen resultaat te bereiken en worden we niet verrast."

Vanzelfsprekend heeft ook het landelijk bestuur gereageerd en aangeven dat er veel moties - ook door het CDA - zijn ingediend en dat er veel is gedaan om de gesprekken weer met elkaar te kunnen voeren. We zijn blij dat dit lokale signaal ook is geland bij het bestuur in Den Haag. Daarmee is het dossier niet opgelost, maar is ons standpunt gedeeld en gaan we voorwaarts naar een gesprek over de wijze waarop we in samenspraak met alle partijen kunnen komen tot een werkbare en doeltreffende oplossing.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.