05 november 2022

CDA Apeldoorn geeft haar 'Algemene Beschouwingen'

In de Algemene beschouwingen van de Gemeente Apeldoorn gaf ook het CDA Apeldoorn haar visie op de door het college opgestelde begroting. 

Het CDA Apeldoorn kenmerkt zich door een solide financiele huishouding. Daarom de complimenten voor het college. De begroting is op orde. In lijn met groei en ambitie. Maar er moet volgens het CDA Apeldoorn aandacht zijn voor uitvoeringsrisico's. Er is veel personeel nodig en materaal en mensen zijn overal schaars. Kies dus voor focus en prioriteit. Bereid je daar op voor. Als college, maar ook als gemeenteraad. 

Jeugd en zorg

We zijn blij met de extra inzet van jongerenwerkers. Daarnaast pleiten wij voor het taalonderwijs en het bestrijden van laaggeletterdheid. We werken aan een motie.

Veiligheid

We dienen een amendement in voor uitbreiding van BOA's en ondersteuning daarvan. 

 

De gehele uitgesproken algemene beschouwingen staan hier.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.