07 september 2021

CDA wil landbouwbeleid terug op de tekentafel

„We doen het niet goed als overheid. Aannames en modellen maken te veel de dienst uit in het landbouwbeleid. Dat is niet goed voor onze boeren en niet goed voor onze burgers. Er is een automatische piloot aangezet en die moet uit.“ Op uitnodiging van CDA Apeldoorn kwam Derk Boswijk, Tweede Kamerlid en woordvoerder landbouw, naar Beemte Broekland. Op het bedrijf van de familie Beekman ging hij in gesprek met Apeldoornse boeren.

Meten is weten
Derk Boswijk is klip en klaar. „Er moet heel wat op de schop in de agrarische wereld, daar valt niet aan te ontkomen. Er moet echter wel een helder perspectief zijn voor de boeren die door willen met hun bedrijf. We moeten veel meer kijken naar de werkelijkheid. Veel meer meten wat er echt aan de hand is en daar beleid op baseren. We moeten stoppen met blindelings te vertrouwen op berekeningen en modellen. Dat doet aan niets en niemand recht.“ De techniek voor het meten is op dit moment nog niet beschikbaar. Intussen moet er al wel het een en ander gebeuren, erkent Boswijk. „We moeten ons hierbij echter niet blindstaren op alleen stikstof. Het gaat om veel meer. Alleen met een goed uitgebalanceerd plan kunnen we onze ruimte claimen in het Europese beleid.“

Verdienmodel
Van eerlijke prijzen kun je onder de huidige omstandigheden niet spreken. Landbouwprijzen staan onder druk en er worden in onze wetgeving veel eisen gesteld aan de productieomstandigheden. Inkopers van grote bedrijven bepalen voor een groot deel de prijzen. De wereldmarkt levert een ruim aanbod, waarbij het speelveld niet gelijk is als elders minder eisen worden gesteld aan de productieomstandigheden. Dit vraagt om actie op Europees niveau.
Nederlandse boeren leveren ook een toegevoegde waarde aan onze samenleving in de vorm van onder meer landschaps- en natuurelementen. Hiervoor lijkt een vergoeding redelijk en deze draagt dan bij aan het inkomen.
Bij natuurbeheer zou vaker de boer betrokken moeten worden. Ook hiermee kan inkomen verkregen worden.

Helpende hand
Er zijn boeren die graag willen stoppen, omdat een opvolger ontbreekt. Vrijkomende grond zou dan ten goede kunnen komen aan onder meer jonge boeren. Helaas heeft de landelijke overheid te weinig geld beschikbaar gesteld voor de uitkoopregeling. Hier moet snel extra budget voor komen.

Waardering
Boswijk is zeer onder de indruk van het vakmanschap en de inzet van de Nederlandse boeren. Sinds hij kamerlid en woordvoerder landbouw is heeft hij meer dan 100 bedrijven bezocht. Intussen weet hij heel goed wat er speelt. Met deze ervaring wil hij verandering brengen in het beleid. „We moeten af van vooringenomenheid. Er moet perspectief zijn voor de boeren. Perspectief op een goed inkomen en prettige werkomstandigheden.“

Apeldoorn
Jan Dirk van der Borg, fractievoorzitter van het CDA Apeldoorn, is blij met de invalshoek van Derk Boswijk. „Derk heeft zich in korte tijd het onderwerp eigen gemaakt en geeft met de Tweede Kamerfractie duidelijk richting aan. Niet in polarisatie, maar in verbinding. Hij is aanstekelijk bevlogen, open en onbevangen, dat helpt ons echt verder in dit zeer complexe dossier, dat ook in de Apeldoornse gemeenteraad op een ruime belangstelling kan rekenen.“

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.