Rob Voss Fotograaf
18 november 2021

CDA wil lagere bouwleges bij isoleren van woningen

Het CDA Apeldoorn heeft aan het college van B&W gevraagd of het kan afzien van het innen van bouwleges bij isolatiewerkzaamheden. Als een oud doorwaaidak wordt vervangen door een goed geïsoleerd dak, verandert in strikte zin het bouwvolume. En daarmee word zo’n ingreep vergunningplichtig. Leges kunnen oplopen van 500 tot 800 euro.

Het CDA vindt dit wringen. Energiebesparing en isolatie is een uitgangspunt bij het verduurzamen van gebouwen. Verduurzaming van gebouwen stelt eigenaren voor grote kosten. Niet alle maatregelen kennen een gunstige terugverdientijd, maar zijn vaak in combinatie noodzakelijk om over te kunnen gaan op de techniek van lage temperatuurverwarming.

De fractie vraagt aan het college hoe vaak zo’n aanvraag voor een kleine volumewijziging wordt gedaan, of het de ruimte ziet om daarvoor een nultarief in rekening te brengen en welke consequentie dat heeft voor de gemeentekas. Bij gecombineerde aanvragen, bijvoorbeeld een uitbouw en een nieuw dak, dient een vrijstelling beperkt te blijven tot de isolatiewerkzaamheden.

Link naar de vragen

Hessel Dooper
Raadslid
Tel 06505 15760

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.