17 februari 2022

Manifest 'Geen haat in de raad'

Het CDA Apeldoorn vraagt aandacht voor de verharding in de (gemeente)politiek. Zij komt daarom met het Manifest ‘Geen haat in de raad’

Wie de laatste weken het debat in politiek Den Haag heeft gevolgd zag dat scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen aan de orde van de dag zijn. Elk debat lijkt verder te ontsporen. Ook in veel gemeenteraden ziet het CDA een verharding die ons grote zorgen baart. Maar liefst 15% van de raadsleden heeft zelf te maken met bedreigingen. Het CDA vindt dat we dit in Apeldoorn moeten voorkomen.

Het is niet alleen een probleem van de politiek. De verharding en verhuftering van de samenleving is iets wat ambtenaren, boa’s, politieagenten, GGD-medewerkers, journalisten en vele anderen vrijwel dagelijks ervaren. Zowel op straat als online.

Met het Manifest ‘Geen haat in de Raad’ staan 120 CDA-lijsttrekkers op om aandacht en inzet te vragen voor deze problematiek. Het CDA zet in op een samenleving met: minder ik, meer wij. Minder schreeuwen, meer samenwerken. Een samenleving waar we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwetse waarden zijn, maar het fundament van een sterke samenleving.

CDA-lijsttrekker Jan Dirk van der Borg in Apeldoorn ondersteunt dit van harte. Met de mogelijke komst van nieuwe partijen in Apeldoorn zal ook hier de verharding toenemen. Dat past niet in Apeldoorn.

In de nieuwe gemeenteraad gaan wij meteen het gesprek aan om samen met alle partijen van goede wil de ‘Haagse toestanden’ te weren uit onze gemeenteraad. Ook wil het CDA Apeldoorn met deze partijen kijken wat we samen kunnen doen om de verharding en de verhuftering in de samenleving te verminderen.

Het CDA Apeldoorn roept alle partijen op het Manifest ‘Geen haat in de raad’ te ondertekenen.

Het manifest is hier te downloaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.