23 juli 2023

Indringend toekomstgesprek leidt tot waardevolle inzichten

Zoals eerder aangekondigd door bestuur en fractie van het CDA Apeldoorn werd afgelopen week met de leden gesproken over de toekomst van het CDA. In het gebouw van inloophuis de Herberg in Apeldoorn werd in een ronde-tafel-setting geluisterd naar wat leden belangrijk vinden. Want daar begint het tenslotte. Vanuit onze leden, midden in de samenleving. Het was een mooi gesprek waarbij vele thema's werden geraak en waar ook duidelijke uitspraken werden gedaan. Het bestuur neemt de uitkomsten mee naar de verenigingsraad en het landelijk bestuur.

Met een aftrap door CDA Apeldoorn voorzitter Mink Jaap Ypma en een korte inleiding vanuit de lokale fractie werd naar ieders verhaal geluisterd. Over het verhaal van het CDA dat in de afgelopen jaren sterk is opgeschreven in diverse rapporten, onderzoeken en evaluaties. Met als meest recente uitgave 'Voor Heel Nederland". Een uitvoerig beschreven verhaal over de verbinding tussen stad en platteland, tussen de randstad en de regio. De hoop van de aanwezigen is dat al deze informatie wordt herbruikt in een stevig en duidelijk verkiezingsprogramma. Met een verhaal dat je duidelijk voor het voetlicht kunt brengen en wat ook een duidelijke mening weergeeft. Soms is kiezen voor één aspect beter, dan polderen door het midden. 

De aandacht voor de christelijke grondslag wordt benoemd. Hoe wordt christendemocratie in de partij beleefd? De christelijke waarden zijn natuurlijk gebaseerd op de bijbel, maar hebben een universele klank. De waarden binden ons. Zijn ons toetskader. Maar we willen ook toegankelijk en herkenbaar zijn voor kiezers met een niet-christelijke achtergrond. Immers, ieder mens doet er namelijk toe. 

En met een meer prominente zichtbaarheid en uitgesproken mening kunnen we ook de kernwaarden van de partij benoemen. Die zijn niet uit de tijd, maar onvoldoende uitgelegd. Soms zelfs weggegeven aan andere partijen. 

Het is duidelijk dat op veel plekken beleid is doorgeschoten. Te complex gemaakt: doorgeschoten marktwerking in de zorg, doorgeschoten liberalisering in de maatschappij, doorgeschoten regelgeving, doorgeschoten intensivering in de landbouw. Het CDA zal daarin een ander geluid laten horen. Al in het tweede kabinet Balkenende (2003) werd gepleit voor minder regels. Dat mantra zijn we wellicht verloren. Een artikel uit de telegraaf wordt gedeeld. 

Verschillende thema's worden uitgebreid besproken. Bouwen aan Nederland, het zichtbaar maken van het sociale hart, hervormen van belastingen, perspectief voor landbouw. Een idee voor het lijsttrekkerschap. Concrete gedachten worden uitgewerkt tot voorstellen die we mee kunnen geven. Nog niet af, maar wel bruikbaar. Met een appèl om ook de langetermijngevolgen niet uit het oog te verliezen. We bedanken onze betrokken leden hartelijk voor de gegeven input. 

Wil jij ook nog wat meegeven aan het bestuur? Neem gerust contact met ons op. Ook als je geen lid bent van het CDA. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.