04 oktober 2023

Koren, Koper, Kaas: Monumentale Molen in Wenum te koop!

Fractie en bestuur van het CDA Apeldoorn waren afgelopen maandagavond op bezoek bij 'De Veluwse Schutters'. Daar hoorden we van het bestuur van DVS het verhaal over het monument. De gemeente Apeldoorn is al lang eigenaar van het rijksmonument en staat op het punt het terrein en de opstallen openbaar te verkopen. Gesprekken daarover lopen al langer. Maar nu lijkt verkoop wel erg dichtbij. De huidige gebruikers, naast de schietvereniging zijn dat de dorpsraad en een bijenvereniging, zijn bezorgd over de toekomst van hun lokatie. 

De schutters hebben namelijk in de lange tijd dat ze gebruik maken van één van de panden op het terrein veel toegevoegd en onderhouden. Ondanks dat een gebruiksovereenkomst niet direct voorziet in huur, hebben ze volgens opgave meer dan een half miljoen gestopt in het pand dat wekelijks door de leden én andere verenigigen wordt gebruikt. 

Het bestuur geeft aan zich niet altijd gehoord te voelen in de gesprekken met de gemeente. Niet volledig te zien waarom de gemeente zelf geen vastgoed zou willen bezitten en twijfelt aan de bekrachtiging van dat besluit. Als CDA Apeldoorn begrijpen we dat de gemeente vastgoed niet als kern-activiteit exploiteert. Als gemeenteraad is ook gekozen de vastgoedportefeuille van de gemeente te verkleinen. Het zomaar verkopen van een monument gaat echter wel onder voorwaarden. Daarbij snappen we de zorg van de schietvereniging, die voor een potentiele koper wellicht als 'vreemde eend in de bijt' wordt gezien. 

De Stentor schreef al eerder een artikel over de verontwaardiging bij de buurtbewoners en gebruikers van het pand na het bericht over de voorgenomen verkoop. Het besluit is echter niet nieuw, maar nu het zo dichtbij komt en de verkoopbrochure vrijwel gereed is, wordt de monumentale grond wat heet onder de voeten.

Het is prettig om als fractie kennis te nemen van de zorgen. Naast deze zorgen is er een constructieve houding van het bestuur (én de leden) bij herlokatie, fusies of andere alternatieven. Het gesprek hierover lijkt niet echt op gang te komen. Dat is jammer. Elke verandering begint met een goed gesprek. Dat goede gesprek moeten de gebruikers onderling ook nog met elkaar voeren. De afhankelijkheden én verschillen tussen de gebruikers leiden niet altijd tot overeenstemming in een gezamenlijk toekomstbeeld. Wij nemen boodschap van de bestuursleden serieus en zullen het dossier rondom de Wenumse Watermolen én de voorgenomen verkoop kritisch blijven volgen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.