17 oktober 2023

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 19

12 oktober 2023: Raadsvergadering

Afgelopen donderdag begonnen we de middag met een inloopsessie voor de Meerjarenbegroting. Veel ambtenaren waren aanwezig en raadsleden hadden de kans om technische vragen te stellen. Daarna kon ik door naar het presidium en tijdens het avondeten ben ik aangeschoven bij het audit-comité. In het audit-comité zit een afvaardiging van de raad en zij ondersteunen de raad bij de controlerende taak. Zij voert bijvoorbeeld de gesprekken met de accountant en bespreekt de stukken van de accountant. Daarna brengt het audit-comité een advies uit richting de raad over diverse punten.

Na het eten startten we met de raadsvergadering. Er was een volle agenda, een aantal zaken wil ik er graag uitlichten:

We begonnen met een minuut stilte, waarbij onze aandacht ging naar de oorlogssituatie in Israël en Gaza-strook en de slachtoffers van de aardbeving in Afghanistan. Vervolgens werd door de VVD-fractie de nieuwe wethouder voorgesteld. Vanuit de CDA-fractie verwelkomen wij graag Nick Derks in Apeldoorn en wensen wij hem heel veel succes.

Integrale Veiligheid

Wij stemden deze avond over het integraal veiligheidsplan 2023-2026 (IVP). Een plan waar veel voorbereiding ingezeten heeft. Na vele sessies hierover is het CDA Apeldoorn tevreden over wat ervoor ligt. Wel hebben wij een oproep gedaan om snel te kijken naar de ethische kant van het gemeentelijk informatieknooppunt. Omgaan met data vraagt integriteit en op voorhand goed nadenken over ethische kwesties. We begrijpen dat er wetgeving rondom datagebruik voorhanden is, maar het toepassen daarvan, het publiceren van een algoritmeregister of het instellen van een ethisch kader inclusief een adviescommissie kun je beter te vroeg doen dan te laat. 

Wenumse Watermolen

De fractie van Lokaal Apeldoorn had een 'motie vreemd' ingediend over de Wenumse Watermolen. Een motie vreemd staat niet op de agenda van de raadsvergadering - daarom 'vreemd' - en kan door elke partij over een willekeurig onderwerp worden ingediend.  Als een motie wordt aangenomen, moet het college daar mee aan de slag. De toekomst van de Wenumse Watermolen, het terrein en betrokken verenigingen en omwonenden gaat ons aan het hart. In de voorgaande periode is onze voormalige collega, José Bonenberg, regelmatig in de bres gesprongen voor deze toekomst en heeft zij zich volledig ingezet om dit hoofdstuk tot een goed slot te brengen. Nu staan wij weer hier en is er nog steeds, na 11 jaar, geen zekere toekomst voor het complex en de gebruikers daarvan. Toch staat onze naam niet onder deze motie. Het CDA Apeldoorn vindt het behoud van maatschappelijk vastgoed - ook een dergelijk rijksmonument - niet een primaire taak van de gemeente. We kunnen ons namelijk goed voorstellen dat een met grote zorg gekozen koper onder door de gemeente gestelde voorwaarden het behoud en het huidige gebruik van het complex voor de toekomst kan verzekeren. We hebben eerder dit jaar gezien dat de gemeente in staat is om zulke kopers te vinden. Ik doel hiermee op de verkoop van school De Dalk in het mooie dorp Klarenbeek. Een dossier waar het CDA Apeldoorn actief mee bezig is geweest. Mede hierdoor is de gemeente erin geslaagd goed kennis te nemen van de wensen van de inwoners te komen tot verkoop aan degene met de beste plannen, die maatschappelijk het meeste wil betekenen voor het dorp. Een ondernemer met passie en visie die aansluiten bij de behoefte van het dorp. Waarom zou dit ook niet kunnen in Wenum Wiesel? Met welke stappen kunnen we dit mogelijk maken? Het college heeft aangegeven deze inspanning te willen leveren en hierbij het dorp, de inwoners en de verenigingen gaat betrekken. Wij hebben er vertrouwen in dat de wethouder in gaat zetten op een mooi resultaat. Ook zou het aannemen van de motie, wederom voor vertraging in de ontwikkelingen zorgen. Om deze redenen hebben wij tegen de motie gestemd, met de toevoeging dat het CDA Apeldoorn dit dossier goed zal blijven volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.