01 december 2023

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 23

23 november 2023: Politieke Markt

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier terugkijken.

Alinda Fredriks: "Het actieplan landbouw stond op de agenda. Eerder heb ik geschreven dat wij in de PMA positief staan tegenover het actieplan. Goed dat de gemeente naast de agrariër gaat staan en deze, waar mogelijk, wil ondersteunen en helpen. In het plan richt de gemeente zich op een toekomstbestendige landbouw. Het ontstaan van dit actieplan is een motie die vorige periode is aangenomen. Een aantal partijen, onder leiding van GroenLinks, vonden de inhoud van de motie niet goed genoeg verwoord in het actieplan. Daarom kwamen zij met het voorstel om in het actieplan de tekst op te nemen dat de gemeente met de term toekomstbestendige landbouw, zich richt op natuur inclusieve kringloop veehouderij. Wat ons betreft zijn er meer opties en mogelijkheden naar de toekomst toe voor onze agrariërs en moeten we dit open houden. Het voorstel van GroenLinks heeft het gehaald, wat maakt dat wij niet onze handtekening onder dit plan wilden zetten en tegen hebben gestemd.

Ook behandelden we een motie vreemd, ingediend door de PvdA, over de zondagsopenstelling. Met deze motie wilde de PvdA het mogelijk maken om, bij hoge uitzondering, de winkeltijden op zondag 24 en 30 december te verruimen. Dit omdat de feestdagen veel drukte met zich mee brengt en ondernemers en inwoners de kans te geven op spreiding. Als CDA Apeldoorn hebben wij zondagsrust hoog in het vaandel staan. Tegelijk staan wij ook voor ondernemers. En in deze tijd kunnen die wel extra steun gebruiken. Omdat het bij uitzondering is en het gaat om twee zondagen hebben wij voor deze motie gestemd. In het coalitieakkoord heeft de coalitie duidelijke afspraken gemaakt over zondagsopenstelling en dat maakte dat de voltallige coalitie tegen het voorstel gestemd heeft. De motie heeft het dan ook niet gehaald."

Martin Fransen: "Op de agenda stond ondermeer een motie die oproept om een vastgoedobject van de gemeente, dat op de nominatie staat om verkocht te worden (moestuin Havenpark en het Huussie), vooralsnog niet te verkopen. Het is gelegen nabij de ambachtsschool en het perceel zal betrokken worden bij een stedelijke ontwikkeling. CDA Apeldoorn heeft uitgesproken het initiatief moestuin en Huusie een warm hart toe te dragen. Een mooi voorbeeld van ontmoeting en verbinding waar veel vrijwilligers een bijdrage aan leveren. Wij vinden echter dat vastgoed geen kerntaak van de gemeentelijke overheid is, en dat we nog steeds staan achter de uitspraak uit 2012 om vastgoed te verkopen. Dit echter wel onder de voorwaarde dat we zorgvuldig omgaan met gebruikers van dit vastgoed. Wij hebben de overtuiging dat dit hier gebeurd. Het college heeft dit ook bevestigd. De gemeente kan als verkopende partij hier duidelijke afspraken over maken. 

In de raadsvergadering is nu afgesproken dat we binnenkort als raad geïnformeerd worden door het college, niet alleen over deze verkoop maar breder, over welke vastgoedobjecten er nog meer verkocht worden en welke afwegingen hier gemaakt worden. Wij kunnen daar mee instemmen. Vervolgens zal er definitieve besluitvorming plaatsvinden over mogelijke verkoop van dit perceel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.