02 december 2023

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 24

30 november 2023: Politieke Markt én extra Raadsvergadering

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier terugkijken.

Alinda Fredriks: "Ontwikkelingen lokaal omroepbestel en jaarverslag 2022 Samen1"

Ik mocht afgelopen donderdag aanschuiven bij de bespreking van het jaarverslag van Samen1. Samen1 is onze lokale omroep. Er zijn meer lokale initiatieven, zoals RTV Apeldoorn, maar Samen1 krijgt een subsidie van de gemeente en heeft de toewijzing van de lokale frequenties. Er waren veel kritische opmerkingen op het jaarverslag. Vooral inzicht in de voortgang en ontwikkelingen ontbraken. De heren van Samen1 pakken deze handschoen op en gaan hiermee aan de slag. Vervolgens werden wij bijgepraat door de NLPO over de ontwikkelingen op het gebied van de lokale omroep. Om deze te verstevigen gaan er vanaf 2027 een aantal zaken veranderen. Belangrijkste is dat er toegewerkt wordt naar een streekomroep, die met meer middelen, zich moet richten op meer professionaliteit. Bij ons zal de streekomroep bestaan uit Heerde, Epe, Brummen, Zutphen, Voorst en Apeldoorn. Vanuit de gemeenteraad is de oproep gedaan aan de wethouder en Samen1 om de samenwerking met de andere lokale omroepen in ons gebied op te zoeken.

Hans van Gerrevink: "Voortgang programma Energietransitie en actieplan 2024"

Het programma 'de Energie van Apeldoorn' is bedoeld om Apeldoorn energieneutraal te maken in 2050. Daarnaast proberen we in 2030 al een groot deel te hebben gerealiseerd. Het programma bevat een uitvoeringsagenda, waarin per jaar wordt aangegeven wat wordt gedaan en waar dit aan bijdraagt. In deze bijeenkomst werd ruim tijd besteed aan het rapporteren van de voortgang door diverse projectleiders in dienst van de gemeente. Er wordt hard gewerkt aan een veelheid van projecten. Dat is bewonderenswaardig. Er is echter te weinig inzicht in de echte voortgang en de bijdrage die het oplevert of de kosten die er mee gemoeid zijn. De stuurbaarheid van de projecten wordt daarmee lastig, zeker als de rapportage ook nog zover achterloopt als nu het geval is. Door de uitgebreide presentaties was er helaas geen tijd om het politieke debat met de partijen te voeren. We plannen daarvoor een nieuwe datum in januari. Wordt dus vervolgd. 

Martin Fransen: 1. "Technische bespreking ontwikkelingen camping de Marshoeve"

We zijn als Raad bijgepraat over camping 'de Marshoeve' in Loenen. Zoals u wellicht weet heeft de gemeente deze camping gekocht om hier op termijn woningbouw te realiseren. Dit is een mooie ontwikkeling voor Loenen en de dorpsraad wordt hier goed in meegenomen. Tijdens de informatiebijeenkomst is duidelijk geworden dat afbouw van de camping nog enige tijd in beslag zal nemen en geen eenvoudige klus is die veel vragen oproept. Het is belangrijk voor het CDA Apeldoorn dat ook de bewoners op de juiste manier te woord worden gestaan. Dat een betrouwbare overheid de goede dingen doet. We begrijpen dat dat soms wat tijd kost. Het is goed dat het college de raad hier transparant in mee neemt.

Martin Fransen: 2. "Bestemmingsplan Zwolseweg 540 Wenum Wiesel (camping de Parelhoeve)"

Wij hebben ingestemd met een bestemmingsplan om een bestaande camping aan de Zwolseweg om te vormen naar een meer duurzaam vakantieparkje. Het gaat om minder standplaatsen met een goede landschappelijk inpassing. Wel heeft het CDA de wethouder gevraagd om permanente bewoning tegen te gaan en hier scherp op toe te zien.

EXTRA RAADSVERGADERING

Martin Fransen voerde het woord over de ingelaste raadsvergadering. Want deze week stond Host City meerdere malen op de agenda. Het gaat hier met name om de bouw van reguliere maar ook flexibele woningen c.q. kavels aan de zuidzijde van Apeldoorn. Vorig jaar heeft het college met Minister Hugo de Jonge een intentieovereenkomst gesloten om in Apeldoorn kavels te reserveren voor flexibele woningen die in een andere gemeente nog niet geplaatst kunnen worden. Het gaat om 200 kavels (met of zonder tijdelijke woning) met daarnaast 300 reguliere woningen. Hier staat een forse subsidie tegenover van bijna 10 miljoen euro. In het voorjaar hebben we als CDA Apeldoorn kritische vragen gesteld, maar zijn we positief over dit initiatief, onder één belangrijke randvoorwaarde: Host city dient onderdeel te zijn van de bredere ontwikkeling aan de zuidzijde van Apeldoorn, het zogenaamde Beekbergsebroek. Het college heeft in de haalbaarheidsstudie die deze week voorlag, deze bredere ontwikkeling geschetst. Dit initiatief biedt ons een mogelijkheid om sneller de noodzakelijke woningen te bouwen, voor een belangrijk deel in het betaalbare segment. De Raad is uiteindelijk akkoord gegaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.