17 februari 2024

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 34

15 februari 2024: Raadsvergadering

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier terugkijken.

De raadsvergadering van donderdag 15 februari bevatte voor Apeldoornse begrippen een kleine agenda. Ik zal er een aantal punten uit halen. Een daarvan is het ontwikkelkader Sprenkelaar. Een kader, waarbij met de bewoners samen is gekeken naar wat er beter kan in de wijk. Er ligt een mooi resultaat waar de gemeente en het college mee aan de slag kan. We hebben nog wel het belang van een goede ontmoetingsplek benadrukt, bij de wijkbewoners leeft de zorg dat deze niet ingevuld gaat worden. Ook tijdens de 'verbouwing'.

Ook stonden er een tweetal moties van de partij BVNL op de agenda. De eerste ging over netcongestie en smart grid. Simpel uitgelegd is een smart grid een slim energiesysteem waarbij een klein gesloten netwerk op slimme wijze een connectie heeft met elkaar. Het netwerk zorgt er dankzij de verbinding voor de zelf opgewekte stroom te verdelen gedurende de dag en door te sturen naar de gebruikers op het netwerk. Als voorbeeld een industrieterrein waarbij een aantal bedrijven warmtepompen en zonnepanelen hebben, de stroom die opgewekt wordt, verdelen ze over de bedrijven die aangesloten zijn op het netwerk. De regelgeving rondom het realiseren van zo’n netwerk is lastig en beperkend. De motie riep op aan het college om hier te kijken naar mogelijkheden. Wij hebben deze van harte ondersteund aangezien we dergelijke initiatieven ook al 'werkend' hebben gezien bij bv. de Ecofactorij toen we daar met fractie, bestuur en tweedekamerlid Derk Boswijk op bezoek waren. 

De tweede motie ging het perspectief voor boeren en verzocht het college om met boeren hierover in gesprek te gaan en zorgen kenbaar te maken aan de provincie en de rijksoverheid. Een overbodige motie, aangezien de gemeente dit al doet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.