21 mei 2024

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 43

16 mei 2024: PMA en Raadsvergadering

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier (PMA) en hier (Raadsvergadering) terugkijken.

Hans van Gerrevink: "Rapportage evaluatie depot ballaststenen"

In 2023 hebben de gemeente Apeldoorn en enkele samenwerkende partijen fouten gemaakt bij het opslaan van mogelijk kankerverwekkende stenen behorend bij de renovatie van het spoor in Apeldoorn. Bewoners aan de Mezenweg maakten zich ernstig zorgen en voelden zich niet gehoord bij het klachten en onrust. In een evaluatierapport, als vervolg op het feitenrelaas van 2023, is duidelijk dat er verbeteringen nodig zijn. Ik had contact met de bewoners van de Mezenweg en hoorde dat het allemaal veel te lang duurde en dat sommige zorgen ook nu nog niet weg zijn. Ik benoemde de zorgen van inwoners en dat het eerste contact gelijk goed moet zijn. Een eerste indruk maak je maar één keer. Daarnaast vroeg ik de wethouder het verbeterplan eerder dan einde 2024 op te leveren. Dit leverde resultaat op na bijval van andere partijen. De wethouder onderzoekt of het 3 maanden eerder kan. 

Martin Fransen: "Raadsvergadering"

 

In de raad is CDA Apeldoorn akkoord gegaan met een aantal ruimtelijke ontwikkelingen. Al eerder hebben wij bij een aantal stilgestaan. In het gebied Veldhuis gaan we de komende 15 jaar bijna 1000 woningen en voorzieningen realiseren. We gaan op korte beginnen met een perceel langs de Molenstraat. Het betreffen 76 goedkope koop- en huurappartementen. Wij hebben begrip voor de bewoners in het gebied die niet altijd blij zijn met deze plannen. Een lastige afweging maar CDA Apeldoorn kiest in dit geval voor het bouwen voor onze woningzoekenden met lagere en midden inkomens. 

Daarnaast was er een motie vreemd. Dit is een instrument wat je kunt gebruiken om het college een opdracht mee te geven met betrekking tot een onderwerp wat niet op de agenda staat. Zoals al eerder met u gedeeld zijn er ambitieuze plannen om het centrum toekomstbestendig te maken. Dit betekent ondermeer een aantrekkelijk winkelcentrum, het toevoegen van woningen, vergroenen en niet de auto maar de fietser en voetganger centraal stellen. Dit betekent dat we doorgaand verkeer uit het centrum willen halen. Hierbij hebben we overigens wel aandacht voor bijv. ouderen, mensen met een beperking en onze ondernemers in het centrum. Om dit te bereiken worden er zgn. knips aangebracht bijv. in de Kalverstraat. Een aantal malen heeft de  Raad dit beleid bevestigd. De motie vreemd riep op om deze knips vooralsnog niet aan te brengen. Het CDA Apeldoorn vindt dat je, bijvoorbeeld vanwege voortschrijdend inzicht, beleid of een plan kunt heroverwegen. Maar doe dit niet met een mager onderbouwde motie vreemd, maar onderbouw dit middels aanvullend onderzoek en goede voorstellen. De motie vreemd heeft het niet gehaald omdat de stemmen staakten (gelijk aantal voor en tegen). De volgende raad wordt hij wederom in stemming gebracht.

In de voortgang voor het onderdeel 'Nieuw voor Oud' waarin de besparingen worden toegelicht mochten alle betrokken ambtenaren de gestelde vragen persoonlijk beantwoorden aan de raad en de deelnemende fracties. We stellen het bijzonder op prijs dat deze terugkoppeling op deze wijze aan de raad is vormgegeven.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.