01 oktober 2023

'Uit de fractie' - korte kijk op de ontmoeting - 17

28 september 2023: Ontmoeting

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier terugkijken.

Clariska van Hoek: "Schuldhulp en Armoedebestrijding" 

Als fractievertegenwoordiger van het CDA Apeldoorn heb ik deelgenomen aan een recente bijeenkomst de Ontmoeting  waarin belangrijke kwesties werden besproken die onze gemeenschap beïnvloeden. Vanuit de Raadswerkgroep Maatschappelijke Ontwikkeling waar ik in meedenk is deze bijeenkomst voorbereidt. Het was een mooie inspirerende avond. Het programma van de bijeenkomst bestond uit drie belangrijke onderdelen:

  1. De rol van de werkgever: Lucrato presenteerde hun aanpak voor het omgaan met werknemers die te maken hebben met schulden en schuldhulp. Ze zijn deelnemer aan het initiatief Apeldoorn Financieel Fit.
  2. Armoede en kinderen: De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst gaf een presentatie. Deze landelijke organisatie, bestaande uit lokale stichtingen, verleent steun aan schoolgaande kinderen die door armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.
  3. Armoede aanpakkers: De Gemeente Apeldoorn presenteerde hun aanpak waarbij ‘aanpakkers’ de inwoners opzoeken en samen de verschillende mogelijkheden bekijken. Ze geven ook voorlichting en training op scholen, buurthuizen en sportverenigingen en gaan in gesprek met partners in de stad die ook helpen armoede te bestrijden.

Ik stelde een belangrijke vraag over de inkomenskloof tussen mensen in de SW en ambtenaren. Er is toegezegd dat er op landelijk niveau naar oplossingen wordt gezocht. Het is bemoedigend om te zien dat de gemeente Apeldoorn al veel goed werk verricht op dit gebied. Echter, er is blijvende aandacht nodig voor de mensen die moeite hebben om rond te komen. De raad is gevraagd om hier rekening mee te blijven houden in hun besluitvorming.Deze bijeenkomst was een belangrijke stap in de voortdurende inspanningen om armoede in onze gemeenschap aan te pakken. Het is duidelijk dat er al veel goed werk wordt verricht, maar er is nog veel meer te doen. Het lokale CDA hecht eraan dat iedereen mee kan blijven doen en toegang heeft tot voorzieningen. Het is van vitaal belang dat we blijven werken aan het verbeteren van de levens van alle inwoners van Apeldoorn.

Hans van Gerrevink: "Buurtbezoek wijk De Sprenkelaar (Noord-Oost Apeldoorn)" 

De ontmoetingen zijn altijd interessant en leerzaam. Zo was dit bezoek aan de wijk de Sprenkelaar bijzonder omdat het op een steenworp afstand ligt van mijn huis en er zoveel verschillen zijn te ontdekken. De ontvangst was hartelijk in het gebouw dat door de Goede Woning wordt verhuurd en gebruikt voor wijkactiviteiten. Zo zijn er taallessen, wordt er samen gekookt en gegeten en ontmoeten we de huurdersvereniging die de bewoners van verschillende wijken in Apeldorn in woningen van de Goede Woning vertegenwoordigen. 

In een rondgang in de wijk wordt direct duidelijk dat afval met zo'n grote groep bewoners op een relatief kleine oppervlakte een probleem is. De ondergrondse containers raken snel vol, verstopt en er wordt veel afval naast gezet. Ook het grof vuil verdwijnt wel eens op plekken waar het niet hoort. Bekend is ook het probleem dat afval van balkons wordt gegooid, wat allerlei hygiene problemen oplevert. Circulus werkt samen met de buurtbeheerder aan verbetering. Direct worden tips gegeven aan de vertegenwoordiger van het bedrijf.

We lopen verder langs verschillende flats, krijgen zicht op speelveld en Cruyff Court maar ook op parkeerproblemen. Van de corporatie horen we de ambitie in de energetische maatregelen zodat ook deze groep bewoners kan meegenieten van voordelen door energie-opwekking of -besparing. Maar we zien ook de aandacht die Leger des Heils en Stimenz geven aan de inwoners die 80 nationaliteiten vertegenwoordigen. Er wordt voor jongeren wat georganiseerd, maar ook voor ouderen die elkaar willen opzoeken staan opbouwerker, jongerenwerker en begeleiders van Stimenz klaar. Elke dag is gevuld. 

We begrijpen de zorgen over de herontwikkeling van locaties van het zwembad en de oude school die nu 1005 heet. Ik neem me voor in dat dossier te duiken en te kijken hoe dat vorm kan krijgen. Ik zie de waarde van de twee gebouwen die nu worden gebruikt voor het verbeteren van ontmoeten en veerkracht in de wijk. 

De avond wordt afgesloten met een gesprek waarin ik benadruk dat de aandacht voor de wijk loont. Verbeteringen oplevert en ik iedere betrokkene complimenteer. Ik ga hier vaker op bezoek. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.