23 september 2021

Van der Borg lijsttrekker CDA Apeldoorn

Onze wethouder Nathan Stukker heeft, in maart van dit jaar, het bestuur laten weten niet meer beschikbaar te zijn voor het lijsttrekkerschap voor het CDA Apeldoorn, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn Nathan veel dank schuldig voor zijn enorme inzet, drive en deskundigheid.

Op dinsdagavond 21 september heeft het bestuur, vol trots, als nieuwe lijsttrekker voorgedragen:

JAN DIRK VAN DER BORG

Voorzitter Wolter Brands: Jan Dirk heeft in de afgelopen 12 jaar getoond onze partij, vanuit grote betrokkenheid, te vertegenwoordigen naar onze burgers. Ons programma een herkenbaar en eigen profiel gegeven.

Hij beschikt over een breed netwerk binnen het CDA, provinciaal en landelijk, is professioneel in zijn optreden, met gedegen kennis van zaken, zorgvuldig en kritisch in het debat.
In de fractie, maar ook richting het bestuur en andere fracties in de raad, heeft hij getoond een teamplayer te zijn. In staat is te reflecteren op zijn eigen functioneren en dat van de ander.

Het bestuur heeft er groot vertrouwen in, dat Jan Dirk de persoon is, die de aanbevelingen van ons partijcongres van 11 september jl., handen en voeten kan geven. De leden gingen unaniem akkoord met onze voordracht en hebben hem succes gewenst bij het invulling geven aan deze ambitieuze opdracht!

Op de algemene ledenvergadering zijn tevens vijf nieuwe bestuursleden benoemd: Wolter Brands Voorzitter en de leden Alieke Evers, Clariska van Hoek, Robert Huls en Mink Jaap Ypma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.