Alieke Evers

Secretaris

- Beheer post en e-mail
- Notuleren bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen
- Actielijst bestuur bijhouden
- Beheer statuten
- Bestandsbeheer en archiefvorming
- KvK-inschrijvingen
- Organisatie ledenvergaderingen
- Opstellen jaarverslag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.