Sjoerd Zijlstra

Penningmeester

- Beheer bankrekeningen
- Betalingsverkeer
- Opstellen (en verdedigen op de alv) begroting en jaarrekening
- Voortgangsrapportages
- Contact met penningmeester fractie
- Fondsenwerving
- Verzekeringen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.