Kerken en maatschappelijke organisaties

Kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties zoals het Leger des Heils vervullen een belangrijke rol bij de bewustwording van en het zoeken naar oplossingen van maatschappelijke problemen. Deze organisaties spelen een belangrijke rol bij mantelzorg, het opvangen van vluchtelingen, van dak- en thuislozen en bij de bestrijding van armoede. Tal van maatschappelijke organisaties worden al betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijke beleid. Het CDA wil deze lijn voortzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.