18 april 2017

CDA Bronckhorst staat voor vrijwilligersinitiatieven

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn de smeerolie van Bronckhorst. De school in Halle Heide  is gesloten maar een buurthuis is ontstaan, in Hummelo komt cultuur samen in een dorpsruimte, sportclubs in de voormalige gemeenten Steenderen zijn gefuseerd om de toekomst aan te kunnen. En dat zijn nog maar enkele voorbeelden. CDA Bronckhorst vindt dit geweldig en redenen voor extra stimulans!!In de raadsvergadering van maart is hierover een besluit genomen.


Al in de raadsvergadering van 28-1-2016 had het CDA samen met de PVDA een motie voorbereid, een opdracht aan het college, die erop gericht was om compensatie toe te kennen aan vrijwilligersorganisaties. Doordat D66 mee ging ontstond een meerderheid voor de motie en in de raadsvergadering van maart 2017 een raadsmeerderheid voor het raadsvoorstel dat op de motie volgde.


Dit betekent dat vrijwilligersorganisaties, die verantwoordelijkheid hebben voor  b.v. dorpshuizen en sportaccommodaties, nu vrijgesteld worden van ozb. Ook kunnen deze organisaties door het genomen besluit hun veiligheid versterken door gratis “verklaringen omtrent het gedrag” aan te vragen en succesvolle evenementen  te starten omdat zij geen leges meer verschuldigd zijn.


En tot slot. Er is hier geen sprake van extra kosten. Goed functionerende vrijwilligersorganisaties en hun initiatieven zorgen er voor dat Bronckhorst een gemeente is waar je wil wonen en waar voor iedereen een plek is om mee te doen.


CDA Bronckhorst gaat maandelijks een fractievergadering houden in accommodaties  van vrijwilligersorganisaties in de gemeente. Voorafgaand is er gelegenheid voor de inwoners om met de fractie in gesprek te  gaan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.