Bronckhorst in balans - Verkiezingsprogramma CDA Bronckhorst 2022-2026

Door de juiste balans aan te brengen tussen wonen, leven, werken, duurzaamheid en dienstverlening van de gemeente Bronckhorst zetten we stappen van betekenis naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen. In dit verkiezingsprogramma hebben we onze visie, ambities, doelen en uitvoeringsplannen overzichtelijk voor u uitgewerkt in de volgende hoofdstukken:

Optimaal leven

 • Langer zelfstandig wonen door betere professionele ondersteuning en mantelzorg
 • Door lokale samenwerking tussen organisaties groeien meer jongeren ongedwongen en veilig op
 • Inzet van extra middelen voor herkenning en bestrijding van (energie)armoede
 • Samen met verenigingen en de sportsector maken we de sportvisie 2030
 • Start van een jaarlijkse Bronckhorster cultuurdag

Optimaal wonen

 • Extra woningen voor jongeren, gezinnen en senioren in alle 44 kernen.
 • Versnelling van de bouwaanvraag
 • Woonmogelijkheden in leegstaande winkels en bedrijfsgebouwen
 • Minder regels en lagere leges voor starters

Optimaal werken

 • Extra ontwikkelmogelijkheden voor innovatieve (agrarische) ondernemers
 • Mogelijk maken van nieuwe bedrijfsvormen in vrijkomend bedrijfsvastgoed
 • Inzetten op groeimogelijkheden moderne bedrijventerreinen

Optimaal verduurzamen

 • Verzwaring elektriciteitsnet heeft de hoogste prioriteit
 • Aanpassing van de woning is voor iedereen (financieel) haalbaar
 • Meer zon op dak en niet op landbouwgrond
 • Windenergie mits voldoende draagvlak en geen gezondheidsrisico’s

Optimale diensverlening

 • Inwoners en ondernemers ervaren een behulpzame gemeente
 • De gemeente geeft binnen twee werkdagen antwoord op vragen
 • De gemeente verstrekt binnen vijf werkdagen het gespreksverslag

Bronckhorst in balans, door alle beleidsterreinen met elkaar te verbinden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.