Samen sterker - Verkiezingsprogramma CDA Bronckhorst 2018-2022

De zes hoofdthema's van het programma zijn:

  1. Besturen in een veranderende omgeving
  2. Waarden en tradities
  3. Sterke samenleving
  4. Familie en gezin
  5. Zorg voor elkaar
  6. Eerlijke economie

De top 10 items uit het programma zijn:

Samen met de mensen
CDA Bronckhorst werkt samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke- en politieke partijen aan een sterk Bronckhorst. Een uitnodigende en groene plattelandsgemeente waarin samenleven, wonen en werken centraal staat.


Voor de inwoners
CDA Bronckhorst werkt aan een gemeente vóór de inwoners. De dienstverlening van de gemeente aan de inwoners is van hoge kwaliteit en de aandacht voor familie en gezin staat voorop.

Sociaal sterk
CDA Bronckhorst staat voor een sociaal sterke gemeente waar inwoners (financieel) zelfredzaam zijn, langdurig zelfstandig kunnen wonen en waar jeugdigen veilig kunnen opgroeien en tot ontwikkeling komen. Kwetsbare mensen kunnen rekenen op passende ondersteuning.

Energieneutraal in 2030
CDA Bronckhorst zet zich in voor het bereiken van energieneutraliteit in 2030. Het bereiken ervan loopt langs de lijn van een resultaatgericht actieplan, met oog voor de kwaliteit van ons landschap en behoud van landbouwgronden.

Veilig platteland
CDA Bronckhorst staat voor een platteland waar inwoners zich veilig voelen. Dit door aandacht te blijven geven aan de tijdige inzet van hulpdiensten, het verder uitbouwen van burgerondersteuning en de inzet van moderne technieken (whatsapp en netwerk hartveilig wonen).

Innovatie in wonen
CDA werkt aan een woningprogramma dat aansluit op de wensen van jongeren, ouderen en nieuwkomers en staat open voor innovatieve ideeën. Bewezen experimenten worden verder uitgerold.

Versterking van de economie
CDA Bronckhorst werkt lokaal en regionaal aan de versterking van de economie. Gemeentelijke bedrijfsterreinen zijn voortdurend in ontwikkeling. Bij de ontwikkeling van regionale bedrijfsterreinen zijn wij een betrouwbare partner en (agrarische) gezinsbedrijven mogen rekenen op maximale ondersteuning bij de realisatie van hun ontwikkeling.

Levendige kernen
CDA Bronckhorst zorgt voor aantrekkelijke en compacte woon- en winkelkernen in Hengelo, Hummelo, Steenderen, Vorden en Zelhem. Samen met de inwoners en de ondernemers en inwoners wordt gewerkt aan de versterking van de plaatselijke uniciteit. Minder regels voor beter resultaat.

Optimale infrastructuur
CDA ondersteunt de kwaliteit van wonen en werken door op lokaal en regionaal niveau aandacht te schenken aan goede wegen, spoorwegen en toegankelijkheid van waterwegen. Ook het onderhoud van de digitale infrastructuur heeft voortdurende aandacht. Regionale samenwerking draagt bij aan het gewenste resultaat.

Het behouden van eigenheid
CDA Bronckhorst zorgt voor het behoud van tradities die verbonden zijn met de inwoners van Bronckhorst. Organisatoren van culturele, sociale en sportieve uitingen en tradities mogen rekenen op waardering.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.