Kijk mee met de CDA fractie!

Gemeenteraadsleden krijgen te maken met tal van onderwerpen. Zij vertegenwoordigen de inwoners van Bronckhorst, stellen kaders voor het beleid en controleren of het college haar taken goed uitvoert.
Om het juiste oordeel te kunnen vormen spreekt de CDA fractie van Bronckhorst meerdere malen per maand met inwoners, wordt het debat gevoerd in raadscommissies en in de gemeenteraad worden schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De vragen die wij in deze bestuursperiode hebben gesteld treft u hieronder aan.

Heeft u vragen? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

De CDA fractie

Secretariaat Jan Klein Lenderink [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.