29 februari 2024

Aan de slag met Energietransitie!

We moeten op zoek naar mogelijkheden voor schone opwek van elektriciteit en het sterk verminderen van olie- en gasgebruik. De energietransitie is de komende decennia de grootste opgave waar we als wereldburgers/ inwoners van Bronckhorst ons steentje aan moeten bijdragen.

Het CDA Bronckhorst zet in op de volgende punten: isoleren en besparen, zonnepanelen op alle daken, verschillende vormen van schone opwek onderzoeken en waar mogelijk toepassen en het kiezen van de juiste energiemix. De herijkte routekaart naar energieneutraal Bronckhorst geeft u als inwoner de gelegenheid mee te doen in de dorpsenergieplannen, samen komen tot oplossingen voor uw gezamenlijke energie behoefte. Wij zijn groot voorstander van deze dorpsenergieplannen en geloven in de kracht van de inwoners om samen tot de juiste keuzes te komen.

We realiseren ons dat de grootschalige opwek met windenergie een maatschappelijk bewogen keuze is. In 2021 heeft de raad van Bronckhorst besloten dat Eldrik het enige zoekgebied is van de gemeente. Wij zijn voorstander van een gebiedsproces dat gaat onderzoeken of er zo’n windpark zou moeten komen. Aan dat proces stellen we strenge voorwaarden op gebied van participatie, wettelijke kaders en lokaal eigendom. Deze processen en procedures moeten transparant zijn en opbrengsten moeten volledig ten goede komen aan onze inwoners. We wachten met belangstelling de uitkomsten van dit onderzoek af en kiezen daarna of het verder kan of dat het stopt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.