21 november 2018

Actie ontbreekt bij dit college!

Daar draaide het om in de raadsvergadering van 8 november 2018. Het college werd kritisch bevraagd door de CDA woordvoerders, dit keer door Rob Weverink (RO en financien) en Wilko Pelgrom (fractievoorzitter)

Iedere gemeente is verplicht een programmabegroting in november door de raad te laten behandelen. Het college is er niet in geslaagd de deadline te halen. We moeten het doen met een programmabegroting, een voortzetting van het goede beleid van het vorige college, die we in december weer moeten gaan aanpassen. De discussie daarover (algemene beschouwingen) moet wat het CDA betreft nu echt gaan over werk, wonen, zorg en duurzaamheid.

Wethouder Evert Blaauw (GBB) bracht een startnotitie over wonen in, maar verzuimde de raad van actuele informatie voorzien. De woonmarktmonitor 2018 ontvingen wij pas een dag voor het overleg, terwijl deze al geruime tijd beschikbaar was; een tegenvaller. Het CDA vindt dat deze startnotitie niet actiegericht is, waarop het CDA de wethouder aanspreekt. Er is nu ruimte om te bouwen. Stop met praten wethouder;  geef gas! 

Het dossier Polweg in Wichmond kan, mede door grote inspanningen van omwonenden, gesloten worden. Er komen 2 woningen. Het CDA wilde van wethouder Hofman (GL) weten of het nu echt tot een oplossing is gekomen of dat de gemeente nog risico’s loopt; met andere woorden komt er nog een staartje. Na veel vragen gaf de wethouder aan dat de risico’s voor de gemeente NIHIL zijn.

Het CDA wil actie en transparantie van het college en bij goede plannen kan op het CDA gerekend worden. Kijk op www.bronckhorst.nl om de raadsvergadering live te volgen of terug te kijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.