06 maart 2018

Agrarisch ondernemen heeft de toekomst in Bronckhorst

Het CDA vindt dat de landbouwsector enorm belangrijk voor gemeente Bronckhorst. Naast de landbouwbedrijven zijn ook vele aanverwante bedrijven actief. Ook zij verdienen hun boterham aan de landbouwsector. Het is belangrijk om al deze bedrijven te koesteren en ontwikkelingsruimte te bieden.Soms hebben sectoren het lastig en verdienen ze wat het CDA betreft extra aandacht. Zeker als er ook sociale problematiek om te hoek komt kijken. Onze sociale teams krijgen van het CDA extra ruimte om daar aandacht aan te schenken. Daarnaast heeft de landbouw last van heel veel regelgeving. Het CDA maakt zich sterk om die regeldruk zo veel mogelijk te verminderen. Daarbij hebben zij o.a. goed contact met leden van Provinciale Staten in Gelderland en met Tweede Kamerleden.Het CDA is van mening, dat de landbouwbedrijven zich moeten kunnen blijven ontwikkelen. Dat kan verschillende richtingen uitgaan; zoals naar biologische landbouw, richting verbreding of in de reguliere landbouw. Elke ondernemer is verschillend. Er dient geredeneerd te worden vanuit de ondernemeren zijn/haar gezin. Welke ondernemersvisie hebben zij? Welk bedrijf en welke bedrijfsvoering hoort daarbij? Wel vindt het CDA het belangrijk dat agrarisch ondernemers de ontwikkelingsplannen delen met hun buren. Gelukkig is dat in de meeste gevallen al een vanzelfsprekendheid. Daarnaast vindt CDAhet essentieel, dat de ontwikkelingen van de landbouwbedrijven passen, danwel ingepast kunnen worden, in de omgeving.Het CDA geeft voorkeur en ruimte aan familie bedrijven. Met de ondernemers binnen deze bedrijfsvorm wordt ook tijdig en goed nagedacht over de continuïteit van de bedrijven en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Het maken van een landbouwvisie door de gemeente, vindt het CDA grote onzin. Een landbouwvisie wordt gemaakt door elke individuele agrariër zelf, kijkend naar de marktomstandigheden. De gemeente zorgt ervoor dat de landbouwbedrijven zich ontwikkelen in harmonie met de buurt en passend binnen het landschap.

Kortom het CDA zet zich in voor een sterke landbouwsector

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.