09 september 2023

Behoud van voorzieningen en eigen ontmoetingsplekken in alle kernen

Het CDA Bronckhorst ziet in de gebiedsvisie Sport en Leefbaarheid haar wens uit het coalitieakkoord terug komen. We ondersteunen het Collegevoorstel dat in ieder dorp of buurtschap een eigen ontmoetingspek is. Waar al dan niet gezamenlijke activiteiten kunnen plaatsvinden voor sport, cultuur en ontmoeting.

In sommige buurtschappen en dorpen sluiten maatschappelijke gebouwen (kerken en scholen bijvoorbeeld). Juist door in samenspraak met de bewoners van dat gebied in gesprek te gaan worden oplossingen gevonden om gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren waar mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten.

Daarnaast bekijkt de gemeente of ruimtes en functies slim kunnen worden gecombineerd of geclusterd. Dit soort ruimten kunnen onderbracht worden bij sportclubs, schoolgebouwen, horeca en kerken, zoals in Wichmond-Vierakker of Bekveld op dit moment in ontwikkeling is. Ook op zoek in uw kern, schroom niet om bij de gemeente aan te kloppen om samen naar de mogelijkheden in uw omgeving te zoeken.

Politiek Actief

CDA Bronckhorst ondersteund de cursus Politiek Actief van harte. Wil je net zo als de huidige raadsleden en commissieleden ook politiek actief worden, dan is dit de kans op een laagdrempelige manier, dicht bij huis hier kennis van te nemen. Kijk dan op de site van de gemeente Bronckhorst en vul het opgave formulier in. Uiteraard kun je ook contact zoeken met een lid van de CDA Bronckhorst fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.