05 maart 2018

Bezoeken Aviko, Steenderen Belang en de Feestfabriek

Op twee en drie maart hebben we bezoeken gebracht aan de Aviko, Steenderens Belang en de Feestfabriek.

Aviko
We hebben het gesprek gevoerd over hoe dit bedrijf de toekomst ziet en hoe op niet al te lange termijn energieneutraal gewerkt kan worden. Maar ook over hoe we werk houden in de Achterhoek, waarom een goed en snel openbaar vervoersnetwerk en vervoer over water daarvoor belangrijk is en hoe ondernemers in de regio samenwerken. 

Steenderens Belang
We zien veel activiteit, zoals het #dorpslab waarvanuit gewerkt wordt aan wonen, werken, de verkeersveiligheid en de openbare ruimte. er is nadrukkelijk gesproken over hoe belangrijk samenwerking met de gemeente is. Dat de gemeente een partner moet zijn, die vooral meedenkt in mogelijkheden dan in onmogelijkheden. Tijdelijke subsidie voor innovatieve ideeën die bij succes overdraagbaar kunnen zijn, meer ruimte voor ondernemerschap in leegkomende gebouwen in het buitengebied en innovatie in wonen. CDA Bronckhorst ziet bijvoorbeeld mogelijkheden voor woonvormen voor ouderen (zodat ook ouderen met dementie langer zelfstandig kunnen wonen) en is ook benieuwd naar ideeën vanuit Steenderen.

De Feestfabriek

Als je terugkomt van de Feestfabriek heb je volop nieuwe ideeën. CDA Bronckhorst wil de gemeente volop op de kaart hebben als een gemeente waar je kunt wonen, ontspannen, ondernemen en vooral samen leven. Maar ook een gemeente met een eigen uniciteit en een herkenbare eigen historie als het gaat om bijvoorbeeld de motorsport. Met de feestfabriek gesproken hoe we alle creativiteit in onze gemeente in kunnen zetten om dat te bereiken. Wat CDA Bronckhorst betreft wordt er nog dit jaar een brainstormdag gepland. Verder ging het gesprek over Manana Manana, over regelgeving rond evenementen (de professionele en de tentfeesten etc). Veel gehoord, geleerd en geïnspireerd geraakt.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.