08 december 2019

Blijf altijd in gesprek met de mensen om wie het gaat!

Als wij als gemeenteraad willen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en de regie over hun leven blijven houden, moeten wij er ook voor zorgen dat hulp bij het huishouden betaalbaar blijft.

Het CDA heeft in de Raadsvergadering van 28 november 2019 tegen de nieuwe verordening ‘WMO huishoudelijke hulp toeslag’ gestemd. Hiervoor zijn een aantal redenen:
- de zorgvragers zijn niet geïnformeerd dan wel gehoord over de consequenties van de wijzigingen.
- de zorgverleners, kleine zelfstandigen, ZZPers  zijn niet geïnformeerd en gehoord, wat werken tegen een lager uurtarief voor hen betekent.
- Het advies van de participatieraad is niet overgenomen namelijk voor de invoering 6 maanden nemen in plaats van 3  maanden.
- het geheel is ingezet om de zorg betaalbaar te houden, al is het maar de vraag of dat door het nieuwe voorstel gaat gebeuren. Inkoop van zorg (huishoudelijke hulp) bij grotere zorginstanties is namelijk duurder door de hogere overheadkosten.

Het CDA vindt dat inwoners de keus moeten hebben op welke wijze zij huishoudelijke hulp willen ontvangen. Zorg in natura vanuit een indicatie uit de WMO of via een PGB voor huishoudelijke hulp. Het CDA vindt het van essentieel belang dat inwoners vooraf gehoord worden om een duidelijk beeld te krijgen wat de wijziging voor gevolgen heeft. Niet alleen voor de hulpvragers en hulpverleners, maar voor alle inwoners. Want zorg raakt ons allemaal.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.