20 februari 2018

Bronckhorst is trots op de verenigingen en haar vrijwilligers

De gemeente Bronckhorst is het aan zichzelf verplicht om in woord en gebaar waardering te geven aan de verenigingen die onze gemeente rijk is.

Verenigingen zorgen dat er voor iedereen een plaats is om anderen te treffen en om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Verenigingen zorgen er voor dat mensen kunnen sporten en fit blijven. Verenigingen leren jong en oud muziek maken, waardoor anderen er weer van kunnen genieten. Verenigingen hebben bewezen dat zij accommodaties in eigen beheer in stand kunnen houden. Verenigingen tonen moed door te fuseren, om de toekomst aan te kunnen. Dit alles is mogelijk doordat vrijwilligers er de schouders onder zetten.

CDA Bronckhorst vindt daarom dat verenigingen maximaal ondersteund moeten worden, omdat zij maatschappelijk belangrijke bijdragen leveren. Mensen die fit zijn en zich gewaardeerd voelen hebben minder snel ondersteuning nodig. Jongeren vinden in clubgebouwen een “thuis” en hoeven hun vertier niet op straat te zoeken. Daarom zijn verenigingen, op initiatief van het CDA en gesteund door andere fracties, bijvoorbeeld vrijgesteld van OZB. Omdat wij vinden dat verenigingsbesturen ondersteund moeten worden om hun werk te kunnen doen. Door het aanbieden van cursussen, het delen van kennis over het plegen van onderhoud aan gebouwen en sportparken en het nemen van energie beperkende maatregelen, wat verenigingen financiële ruimte geeft. 

Verenigingen met innovatieve ideeën, onderbouwd met goede plannen, kunnen bij het CDA rekenen met daarop gerichte subsidies en ondersteuning. Om verenigingen sterker te maken, bestuurders te ondersteunen,uitgewerkte ideeën te kunnen delen met andere verenigingen en om voorzieningen als sporthallen, zwembaden en muziekonderwijs voor iedereen bereikbaar te houden.

Wat CDA Bronckhorst betreft start het gesprek met de verenigingen hierover direct na de verkiezingen en worden de eerste resultaten al in 2018 zichtbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.