05 februari 2018

CDA Bronckhorst; dorpsbelangen en innovatief denken in Vorden

Als je verbindend werken hoog in het vaandel hebt staan ga je naar de inwoners en ondernemers van Bronckhorst toe. CDA Bronckhorst maakt daar graag ruim tijd voor vrij, omdat dit nodig is, om te begrijpen wat er leeft en nodig is om er direct daarna mee aan de slag te gaan. 3 februari was het CDA in Vorden.

Vordens Belang komt op voor Vorden en de jongeren
Dorpsbelangenorgansiaties zijn waardevol voor Bronckhorst. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies, zijn de verbindende schakel tussen de inwoners en de gemeente en kunnen bijdragen aan verandering. CDA Bronckhorst zet zich ervoor in dat DBO’s optimaal worden ondersteund. Een budget voor het belangrijke werk hoort daarbij.
Tijdens een gesprek in het Kulturhus vraagt Vordens Belang aandacht voor een aantal onderwerpen zoals het vergroten van veiligheid door verlichting aan te brengen bij de wandelpaden lans de Baakse Beek, het vinden van een goede bestemming voor station Vorden (de poort van Vorden), de toegankelijkheid van het kasteel en het tegengaan van leegstand. Deze aandachtspunten worden door CDA Bronckhorst herkend en meegenomen.
Wat betreft de woonkansen voor jongeren; iedereen is het erover eens dat jongeren met woonwensen goed terecht kunnen bij de gemeente, maar dat de communicatie erover nog beter kan. Het is aan de gemeente de taak om jongeren maximaal te ondersteunen om wonen in de kern van hun keuze mogelijk
te maken. Dit heet maatwerk. CDA Bronckhorst wil hiervan in de eerste helft van 2018 concrete resultaten zien.

Winkel van Sinckel is meer dan een winkel
Als je de winkel van Sinckel aan de dorpsstraat in Vorden bezoekt is het bezoek niet compleet geweest als Riske Legtenberg-Lourens niet het verhaal van de winkel heeft verteld. Het verhaal van een winkelconcept waar meerdere lokale (startende) ondernemers vierkante meters huren om hun, vaak
bijzondere lokale producten, aan te bieden. Maar ook het verhaal van een winkel waar mensen een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen verkleinen omdat daar werkervaringsmogelijkheden of mogelijkheden voor een zelfstandig beroep liggen. Als voorbeeld de daar gevestigde kleermaker. Een vanuit het oorlogsgebied van Syrië gevluchte man die hier een plaats vindt en waardering voor
zijn werk ontvangt. CDA Bronckhorst vindt dit een belangrijk voorbeeld omdat: “alle mensen
die hier wonen mee moeten kunnen doen”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.