21 februari 2023

CDA Bronckhorst is voor woningbouw in alle 44 kernen

Optimaal wonen

  • Jongeren en ouderen uit Bronckhorst krijgen perspectief op betaalbare woningen.
  • Minder regels en testen met welstandsvrij bouwen
  • De rood voor rood regeling wordt ingevoerd.
  • We versterken de ambtelijke organisatie, zodat aanvragen sneller worden behandeld.

Het CDA Bronckhorst is dan ook blij dat in de commissievergadering van donderdag 9 februari de volgende punten ter bespreking op de agenda staan:

  • De Regionale Woonagenda 2023-2030: Deze agenda moet er voor zorgen dat er een versnelling van de woningbouw plaats vindt. Dat er betaalbaar en levensloop bestendig gewoond kan worden.
  • Nota grondbeleid 2023-2026: Om de beleidsdoelen te realiseren waaronder optimaal wonen, werken en verduurzamen is er door de gemeente een goed en sturend grondbeleid nodig. CDA Bronckhorst heeft daarom de afgelopen jaren al gepleit voor een actief en sturend grondbeleid, om met name woningbouw en de uitbreiding van bedrijventerreinen een snellere doorlooptijd te geven.

In de raadsvergadering van donderdag 23 februari neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.