30 april 2020

CDA BRONCKHORST MAANT COLLEGE B&W TOT SPOEDIGE AFWIKKELING TOZO-AANVRAGEN!

CDA Bronckhorst roept het College van B en W op om aanvragen van zelfstandig ondernemers voor gebruik van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) sneller op te pakken en af te handelen.

De Tozo-regeling is bedoeld voor een bijdrage in het levensonderhoud en het voorkomen van liquiditeitsproblemen van zelfstandig ondernemers. Dit is noodzakelijk als gevolg van de corona-crisis en de getroffen maatregelen van het kabinet.

Zelfstandig ondernemers hebben bij het CDA hun ongenoegen geuit over de trage afwikkeling van de TOZO-aanvragen door de gemeente Bronckhorst. De gemeente Bronckhorst heeft deze ondernemers schriftelijk gemeld, dat zij niet in staat is binnen de vier weken na ontvangst van de TOZO aanvraag te beslissen en toe te kennen. Dit is absoluut onwenselijk en dit moet sneller kunnen volgens het CDA en daarom zijn er vandaag vragen gesteld aan het college. We moeten alle zeilen bijzetten om ondernemers te ondersteunen bij het overleven van deze crisis en daarbij past geen bureaucratie.

Naast het belang voor ondernemers is er ook een groot Bronckhorster belang. We moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers de crisis doorstaan en na de crisis de economie helpen dragen. Het is ons gezamenlijk belang dat een “ondernemend straatbeeld” blijft bestaan en dat daarin geen gaten gaan vallen. Daarnaast zijn lokale ondernemers jaar in jaar uit steunpilaren geweest van de verenigingen. Kortom lokale ondernemers zijn erg belangrijke pijlers voor de leefbaarheid van Bronckhorst en verdienen snel ondersteuning.

TOZO is toch een gemakkelijke regeling?
De TOZO regeling is zodanig ontworpen, dat het een zeer laagdrempelige regeling is met bijna geen voorwaarden. Hierdoor is het voor gemeente dan ook mogelijk om de aanvragen ook snel en efficiënt af te wikkelen.

CDA Bronckhorst krijgt berichten, dat het buurgemeenten wel lukt om de TOZO aanvragen spoedig af te wikkelen en snel tot uitbetaling over te gaan. Tevens heeft het college van B&W de mogelijkheid TOZO te werken met voorschotten. De vraag is dan ook waarom dit niet de keuze is van Bronckhorst.

Het moet anders en daarom maant het CDA het college tot actie.

Voor nadere informatie kunt u bellen met:
W. Pelgrom (fractievoorzitter CDA Bronckhorst) 06-13715238

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.