03 januari 2023

CDA Bronckhorst wenst alle inwoners een gezond en een gelukkig 2023

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en het CDA Bronckhorst is al weer volop aan het werk om de belangen van onze gemeenschap te behartigen. Dit doen wij door te luisteren naar de zorgen en verwachtingen van de inwoners, samenwerken met andere raadsleden en het uitvoeren van controles op de uitvoering van gemeentelijke besluiten.

Op de agenda van de raadsvergadering van 26 januari staan de volgende punten:

  • Het watertakenplan Olburgen 2023-2026: Dit plan is van belang voor iedere inwoner als het gaat om de zorgtaken voor water, riolering en zuivering. Het CDA Bronckhorst is tevreden dat in het nieuwe plan de subsidie voor het afkoppelen van hemelwater niet wordt verlaagd naar 7,50 euro, maar dat 10,00 euro per m2 gehandhaafd blijft. Wij roepen onze inwoners op om hiervan gebruik te maken, zeker als u in een risicogebied woont van wateroverlast.
  • Aankoop Zonnepark Braamt: Als maatschappij hebben we een belangrijke taak om de doelstellingen van energie-neutraliteit te halen. Deze uitdaging is zo groot dat we het samen moeten aanpakken. Door deel te nemen aan dit zonnepark kunnen we tegen kostprijs onze gemeentelijke energiebehoefte verminderen.

Het CDA Bronckhorst is voor een gezamenlijke aanpak waarbij we samenwerken met inwoners en andere gemeenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.