06 maart 2023

CDA Bronckhorst zet zich in voor een gezonde leefomgeving in Bronckhorst

Een van de belangrijkste punten die volgens CDA Bronckhorst in het uitvoeringsprogramma van het lokaal gezondheidsbeleid aan bod moet komen is preventie. Je moet als inwoner van jong tot oud, vroegtijdig geïnformeerd worden of hulp krijgen in een vroeg stadium, dat zorgt voor een betere kwaliteit van leven, een betere gezondheid en daardoor meer levensgeluk.                                    

CDA-Bronckhorst heeft daarom in de raadsvergadering van 23 februari voor het Lokaal Gezondheidsbeleid 2023 – 2026 gestemd met uitgangspunten:

  • Een goede gezondheid.
  • Gezien worden en meedoen in een gezonde leefomgeving/gemeenschap.
  • Bewust worden en zijn van de betere gezondheidskeuzes.
  • Gewaardeerd worden door je omgeving.
  • Voldoende middelen hebben om zelf goede keuzes te kunnen maken.

In de 2023 wordt er voor het sociaal domein nog nieuw beleid geschreven:

  • Nota Mantelzorgers
  • Nota Vrijwilligersbeleid
  • Nota Tweede fase inburgering
  • Nota Armoedebeleid

Vier zeer belangrijke beleidsstukken waar we direct of indirect allen mee te maken hebben of krijgen.

Wilt u als inwoner, belangenvereniging  of instantie daarover met ons in gesprek, wij ontmoeten u graag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.