03 juli 2020

DOEN WAT MOET!

Komende week, 9 juli, behandelt de raad van Bronckhorst de voorjaarsnota (wat gaan we doen). Voor CDA Bronckhorst geldt DOEN WAT MOET!

  • Betaalbare zorg voor alle mensen;
  • Modern sport- en accomodatiebeleid;
  • Inwoners bepalen mede de duurzaamheidsopdrachten;
  • Werk, werk en werk en een sterke agrarische sector;
  • Nu werk maken van een duurzaam wonen door minder bureaucratie;
  • Samen staan voor de toeristische sector en een sterk MKB

Kijk onze film waar e.e.a. nader toegelicht wordt en volg op 9 juli a.s. de raadsvergadering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.