20 maart 2019

Energiedoelen die haalbaar en betaalbaar zijn!

De energietransitie is:

 • Géén vraag maar een opdracht
 • Een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
 • Een opgave waar we met elkaar aan moeten werken

De uitgangspunten van CDA Bronckhorst:

 • Belangen moeten helder beargumenteerd zijn
 • Resultaatgericht zijn (haalbaar)
 • Mogelijkheden zo breed mogelijk onderzoeken
 • Betaalbaar zijn voor iedereen
 • Win-Win situaties creëren, zoals:
        -       Slopen van schuren en vervangen door zonnepanelen
        -       Asbestdaken saneren en vervangen door zonnepanelen

 Aandachtspunten voor het CDA Bronckhorst:

 • Géén zonnepanelen op landbouwgronden, net zoals ze ook niet op natuurgebieden gewenst zijn
 • Initiatieven vanuit de samenleving mee laten wegen
 •  Lokale / regionale ondernemingen in de ontwikkelingen betrekken
 • Achterhoek breed initiatieven onderzoeken
 • Alternatieven onderzoeken zoals; Waterkracht, Biomassa en Geothermie
 • Zorgvuldige afwegingen maken bij het plaatsen van windmolens

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.