22 januari 2018

Energieneutraal 2030: zonnedaken, waterkracht, biogas en mogelijk windmolens

CDA Bronckhorst stelt zich tot doel de aarde beter achter te laten, dan dat onze generatie die heeft aangetroffen. Daarbij hoort het tegengaan van het opwarmen van de aarde en het overgaan op schone energie. Zaterdag 20 januari liet de CDA fractie zich uitgebreid  informeren door experts uit onze gemeente. Het CDA was bij Oryon Watermill (Pasman Motoren & Aggregaten) in Baak, proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld) en landgoed Keppel.


Benut maximaal de reeds aanwezige middelen

Er zijn in de gemeente nog heel veel daken aanwezig, waarop nog geen zonnepanelen liggen. CDA Bronckhorst zou graag zien, dat die zoveel mogelijk ingezet gaan worden om de doelstelling (energieneutraal 2030) te gaan halen. Daarnaast is stromend water een voortdurende bron van energie. Pasman heeft een waterkrachtcentrale ontwikkeld welke in een rivier geplaatst kan worden. Het stromende water wordt omgezet in stroom. CDA wil dat Bronckhorst een pilotgemeente wordt. CDA lijsttrekker Wilko Pelgrom: “Wat ons betreft is de pilot er op gericht bijvoorbeeld de plaats Bronkhorst van schone energie te voorzien uit het stromende water van de IJssel”.


Goede landbouwgrond niet opofferen voor solarpark

Over agrariërs worden veel ongenuanceerde berichten verspreid. Wie de moeite neemt deze bedrijfstak te bezoeken ziet dat er veel ontwikkelingen zijn, die bijdragen aan gezond voedsel voor mensen, dierenwelzijn en schone energie. Dat bleek wel uit een uitleg van melkvee-proefboerderij De Marke (verbonden aan de universiteit van Wageningen) en bestuursleden van LTO. Voor CDA Bronckhorst belangrijke partners, ook als het gaat over de ontwikkeling van schone energie. Het CDA was blij, dat ook de landbouwsector wil bijdragen om aan de afgesproken doelstelling. Deze opgave halen we niet door grote windturbines geheel uit te sluiten. Maar dan wel op een manier dat de inwoners er ook het voordeel van hebben. De keus tussen of grote windmolens of goede landbouwgrond opofferen voor een solarpark, is voor het CDA snel gemaakt. Zij is het met LTO eens om goede landbouwgrond in te blijven zetten voor voedselproductie en niet op te offeren voor een solarpark. Ook werden er duidelijke vraagtekens gezet bij de milieugevolgen van de gronden, gelegen onder een solarpark. Wat is dan duurzaam? Tegelijkertijd zullen ook de gevolgen voor het landschap fors zijn. Experts van De Marke en LTO zien daarnaast graag dat er ingezet wordt op energieopwekking door vergisting van mest. Dus ook hier wordt gepleit voor de inzet van de reeds aanwezig middelen.


Van een goed onderhouden landgoed geniet iedereen.

Maar het onderhouden ervan vraagt veel energie en geld. Baron van Lynden, zijn zoon en de rentmeester van landgoed (Laag) Keppel stellen alles in het werk om het landgoed in een goede staat over te kunnen dragen aan volgende generaties. Speciaal daarvoor is een stichting opgericht waarin veel bezit is ondergebracht. Dit voelen zij als een morele verantwoordelijkheid. De verschillen met de omgeving buiten de grenzen van het landgoed zijn zichtbaar. Het landgoed is niet verkaveld, er staan heggen en bomen. En deze worden niet verwijderd om de landbouw optimaal te kunnen laten functioneren. Het plaatsen van windmolens kan een oplossing zijn om extra inkomsten te generen. Vanuit het oogpunt van een win-win situatie vindt CDA Bronckhorst het waard hierover de discussie te voeren, mits de omwonenden ook op een goede manier worden betrokken. De Van Lyndens hebben daarnaast al waardevolle stappen gezet. Zo is een moderne biomassa-installatie in gebruik genomen, waarmee kasteel Keppel en enkele woningen worden verwarmd met versnipperd snoeihout. Wellicht kan dit een voorbeeld zijn voor andere landgoederen. Energieneutraal 2030 kunnen we alleen bereiken, als we het echt samen doen. SAMEN STERKER!

 

 

Voor meer informatie:

Wilko Pelgrom lijsttrekker CDA Bronckhorst 06-13715238

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.