20 februari 2018

Energieneutraal Bronkchorst

CDA Bronckhorst streeft naar een energieneutraal Bronckhorst in 2030. Het te behalen doel is van groot belang om klimaatdoelstellingen te realiseren. Wij willen de wereld beter achterlaten voor de volgende generatie.

CDA Bronckhorst vindt dat verschillende maatregelen noodzakelijk zijn. Zonnepanelen op daken, kleinschalig op erven maar niet op landbouwgronden. Daarnaast moet de capaciteit van mestvergisting omhoog evenals het gebruik van biomassa. De plaatsing van windturbines heeft niet de eerste voorkeur maar is waar nodig en gecombineerd met andere doelen bespreekbaar. De benutting van waterkrachtenergie heeft een sterke voorkeur en is wat CDA Bronckhorst betreft een speerpunt omdat we de mogelijkheden van de IJssel kunnen benutten.

CDA Bronckhorst zet zich in voor:

  • Ondersteuning van en advies aan particulieren bij het energieneutraal maken van hun woning waarbij men de mogelijkheid heeft om een duurzaamheidslening te verkrijgen
  • Ondersteuning van en advies aan (agrarisch) ondernemers over het energieneutraal maken van het bedrijf en de mogelijkheden om bij te dragen zodat de buurt of samenleving energieneutraal wordt
  • Het actief ondersteunen van de opstart en operationeel houden van energiecoöperaties
  • Subsidies voor het energieneutraal maken van gemeentelijke monumenten
  • Het stimuleren en operationaliseren van de energieopwekking door middel van waterkrachtcentrales in de IJssel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.