02 november 2020

ER SAMEN IETS VAN WILLEN MAKEN IS EEN KEUZE!

Het is de keuze van CDA Bronckhorst. Maar is het ook de wil van de coalitie GBB, Groen Links en de VVD?

Windmolens

GL schreef op twitter: “Donderdag is het procesvoorstel om te komen tot kaders voor windenergie in relatie tot RES 1.0 vastgesteld. We zijn daar blij mee omdat het de inwoners veel ruimte geeft om mee te praten over duurzame energie in de gemeente”. 

GL, dit is niet wat veel inwoners nu ervaren! Zeker niet de inwoners op de grens van Doetinchem, Zutphen en Doesburg, die niet door dit college van Gemeente Belang Bronckhorst, GL en VVD zijn  geïnformeerd over windmolens en zonneparken in hun achtertuin. Verder is er voor inwoners nog steeds geen idee te vormen van wat andere delen van Bronckhorst LETTERLIJK  boven het hoofd hangt. Veel mensen vertrouwen het niet en dat moet anders.

Het CDA zit er bovenop zodat het gesprek met de samenleving ordentelijk gaat verlopen en er weer vertrouwen ontstaat. Een enquête is bij lange na niet voldoende om de mening van inwoners te duiden!!

Sport

Al enige jaren dringt het CDA aan op sportbeleid. Om Bronckhorst op de kaart te zetten als de motorsportgemeente, wandelgemeente of om in verenigingsverband of individueel te bewegen. Het college komt echter niet verder dan een verhaal over kosten en gebouwen en wethouder Blaauw geeft geen vertrouwen dat hij noodzakelijke verandering  kan brengen. Er is ook veel meer nodig om te komen tot een spreiding van kwalitatieve voorzieningen, ook in kleinere kernen als Halle, Hoog-Keppel en Keijenborg.

SPORT IS GEEN KOSTENPOST maar draagt bij aan besparing van maatschappelijke kosten. We gaan ons met deskundigen, inwoners en verenigingsbestuurders actief inzetten om te voorkomen dat sport uit Bronckhorst verdwijnt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.