14 april 2021

Gemiste kansen, veel woorden en weinig woningen

In het persbericht; “meer mogelijkheden voor woningbouw” worden heel veel woorden gebruikt om aan te geven dat er een extra impuls moet komen om woningen voor ouderen en jongeren te bouwen. Het CDA vindt dat al sinds 2019 en heeft er vaker op aangedrongen te werken aan een gebiedsgerichte aanpak met meer woningbouw op basis van de vraag van inwoners. 

De werkelijkheid is echter dat er nauwelijks iets gerealiseerd is door het college van B&W in de drie jaar dat zij aan zet is geweest; het college van de gemiste kansen. Wie het persbericht goed leest merkt op dat er slechts gestart is met de bouw van 26 woningen. Woningen die een oorsprong vinden in beleid van het vorige college (CPO beleid).

Nu pas op de proppen komen met een aanpassing van de woonvisie, nota bene bijna aan het eind van een bestuursperiode, is veel te laat. Het illustreert het gebrek aan visie en vooral daadkracht van het huidige college. Het roer moest al veel eerder om. Het CDA wil dat;

  1. Alle energie wordt gestoken op een gebiedsgerichte aanpak van woningbouw in alle kernen.
  2. Het aanvraagproces wordt versneld door (welstands/duurzaamheids) belemmeringen te minimaliseren.
  3. Experimenten met nieuwe woonvormen maximaal worden ondersteund. Bij bewezen succes worden deze experimenten verder uitgerold op aangewezen in- en uitbreidingslocaties.
  4. Een nieuwe vorm op de rood-voor-rood-regeling (sloop in ruil voor woningbouw) wordt ingevoerd.
  5. Ook bedrijfswoningen bij agrarische ondernemers gesplitst kunnen worden, zodat opvolgende generaties op het erf kunnen blijven wonen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.