27 juni 2018

In gesprek blijven of onrust stoken

De wethouders Blaauw (GBB) en Hofman (GL) meldden in de Gelderlander dat zij in gesprek willen zijn met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen. Maar omdat zij ook verwijzen naar de aanpak van “Zombiegronden waaruit alle leven is verdwenen” zijn agrariërs terecht geschrokken en spreekt lto-voorzitter Marja Hartman van “geen leuke start”. Dit volgens een artikel in “nieuwe oogst” (www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/06/20/term-zombiegrond-overrompelt-boeren-bronckhorst) In dit artikel komt ook de VVD aan het woord en probeert een en ander te nuanceren. Het leed is al geleden. Onrust bij de boeren en een verdeelde uitstraling van het kersverse college. In deze eerste uiting van GBB en GL is verbindend werken nog ver te zoeken.

I
k heb namens CDA Bronckhorst gereageerd op de berichtgeving en heb aangegeven dat de wethouders Blaauw en Hofman zonder een feitelijke onderbouwing een niet objectief en dus ongewenst beeld schetsen van de agrarische sector van Bronckhorst. Een sector die zelf met open vizier en in dialoog met andere belanghebbende partijen nota bene zelfinitiatief neemt en het belang van een goede bodemkwaliteit vooropstelt (www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl) De sector verdient beter dan een stigmatiserende benadering en een tendentieuze woorden van de wethouders.

De vraag is ook waar de VVD staat en waarom de wethouder Buunk (VVD) niet zijn mening gaf in het bewuste artikel van De Gelderlander.

Het CDA staat voor een fraaie gemeente Bronckhorst met hart voor de agrarische ondernemers, de kwaliteit van ons landschap en een open vizier benadering als wij problematiek aan de kaak stellen. En daarmee nemen wij afstand van de woordkeuzes van Gemeente Belangen Bronckhorst en Groen Links wethouders en roepen wij hun op problematiek in het vervolg aan de aan de orde te stellen op basis van feiten.

Wilko Pelgrom

Fractievoorzitter CDA Bronckhorst

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.